bannerPos

Ny gødskningsbekendtgørelse klar

Reglerne er med den nye bekendtgørelse gjort mere fleksible, hvis du skal korrigere din produktion af kvælstof og fosfor i husdyrgødninger, lyder det fra Landbrugsstyrelsen.

Jacob Lund-Larsen

Chefredaktør
04-07-2018 09:58
Landbrugsstyrelsen udstedte onsdag en ny gødskningsbekendtgørelse, der beskriver, hvor meget gødning danske landmænd må tilføre deres afgrøder i planperioden 2018/2019. Bekendtgørelsen indeholder justeringer, som ifølge styrelsen gør det nemmere at være landmand.

Landbrugsstyrelsen har netop udstedt en ny gødskningsbekendtgørelse.

- I bekendtgørelsen udsteder vi de økonomisk optimale kvælstofnormer, som bestemmer, hvor meget gødning du må tildele afgrøderne i planperioden 2018/2019, og vi fastsætter mængden af næringsstofindholdet i husdyrgødningen, som er grundlaget, når du skal beregne din produktionen af kvælstof og fosfor, lyder det fra styrelsen med adresse mod danske landmænd.

 Man kan ifølge styrelsen også se mindre ændringer af afgrødenormtabellerne. Tabellerne er opdaterede med nye og udgåede afgrødekoder.

- Vi opdaterer normerne i Tast selv-service, når bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august, oplyses det.

Nemmer at være landmand

Ifølge styrelsen gør bekendtgørelsen det nemmere at være landmand.

- Med den nye bekendtgørelse får du mulighed for at indberette krydsninger af jerseykvæg for dyretyperne malkekvæg og opdræt. Det betyder, at den procentvise andel af jersey i dyret bliver taget med, når du skal beregne bedriftens produktion af kvælstof og fosfor i husdyrgødningen. Den nye funktion vil være et alternativ til at anvende type 1 og type 2 korrektionen, og det vil gøre det lettere at indberette jerseykrydsninger, skriver styrelsen.

- Vi har desuden gjort reglerne mere fleksible, hvis du skal korrigere din produktion af kvælstof og fosfor i husdyrgødninger: Fremover kan du bruge tal for det aktuelle høstår, når du laver foderkorrektion. På samme måde kan du bruge data fra relevante fodercentraler, når du skal korrigere foder for mink og andre kødædende pelsdyr. Derudover udgår kravet om, at du skal vedlægge en udskrift fra Norfors, når du korrigerer for kvæg, pointeres det.

Forlænger fristen

Endelig har vi forlænget fristen for indberetning af det afsluttende gødningsregnskab, så du fremover kan opgøre regnskabet frem til den ordinære frist den 31. marts efter planperiodens afslutning.   

Du kan læse mere om reglerne »Vejledning om gødsknings- og harmoniregler for planperioden 2016/2017«. De lægges på Landbrugsstyrelsens hjemmeside i midten af denne måned.

 

Dræneksperter i Sydsjælland

To kammerater fra landbrugsskoletiden har etableret entreprenørfirma i Rønnede, og det er med fokus på at dræne landbrugsjord.

Debat om bæredygtighed i dansk svineproduktion

Mandag den 27. maj holder Danske Svineproducenter et debatmøde om bæredygtighed i svineproduktionen.

Styrelse svarer på tvivlsspørgsmål om nye firmabil-regler

Nye registreringskrav for varebiler har høstet mange spørgsmål. Færdselsstyrelsen svarer her på de mest gængse.

Det betaler sig at opdatere drænanlægget

Et nyt drænanlæg kan afskrives over fem år, så det bør ikke være svært at få økonomi i at få sine marker opdateret med hensyn til dræning, vurderer dræningsspecialist.

Roeavlere så nærmere på ny avanceret markrobot

KWS-arrangement på Lolland samlede cirka 50 roeavlere, der blandt andet blev præsenteret for en ny robot fra Farmdroid.

Mange valfartede til jubilæum i Slagelse

Besøgende fra hele landet var med til at fejre 25-års jubilæum i Slagelse Maskinforretning.

Landskabskonsulent: - Den mentale sundhed ligger lige uden for døren

Landskabskonsulent Søren Paludan giver gode råd til at skabe fantastiske rammer på gården, og smukke omgivelser er som medicin for os, påpeger han.

Nyt udstyr finder nødstedt vildt

Alle 182 frivillige hundeførere i Schweiss-registret kan fortsætte samarbejdet med nye pejl.

Grimme på vej mod 2020

Som led i udviklingen af produktprogrammet til roeavlere udvider Grimme programmet af roeoptagere med to nye modeller.

Nyt jagtområde på NutriFair i 2020

Det nye jagtområde kommer til at omfatte en række udvalgte udstillere med speciale i jagt, og gæsterne kan blandt andet besøge en cafe, hygge sig og opleve en lang række nye og spændende jagtprodukter.
Side 1 af 29 (563 artikler)Prev1234567272829Next