bannerPos

Omfattende markplan – og en alsidig drift

Driftsleder på Strandegård, Bent O. Jensen, tjekker om rugen er ved at være høstmoden. Foto: Henrik Sieben

Henrik Sieben

Journalist
27-07-2019 11:03
På det sydøstsjællandske økologisk drevne Strandegård indgår både rug, hestebønner, ærter, byg og havre i markplanerne.

- Markplanen på det af Ivan Reedz-Thott ejede og økologisk drevne Strandegård er stor og omfattende – som det er nødvendigt for et godt sædskifte, der giver optimale forhold for de økologisk dyrkede afgrøder, der sås og høstes på de i alt 300 hektar, som er under plov.

- For jo vi bruger ploven på Strandegård, lyder det fra driftslederen gennem 29 år, Bent O. Jensen.

Foruden de 300 hektar under plov, hører der yderligere 300 hektar naturarealer og 700 hektar skov til det sydøstsjællandske gods syd for Faxe, hvor en del af naturarealerne afgræsses af får, og af kvæg af racen skotsk højland.

Glutenfri havre til Kina

Markplanen på Strandegård tæller blandt andet vårbyg af sorten Flair til malt, vinterhvedesorten Sheriff til foder, hybridrug af sorten Livado, til fremavl, hundegræs, Niva og hvidkløver, Silvester, ærter til frost, Compana, hestebønner, Fuego, og glutenfri havre, Delfin.

Med en stor og omfattende markplan og en alsidig drift, er det tydeligt, at ikke alle æg er lagt i samme kurv. Tværtimod. Og således heller ikke med afsætningskanalerne, hvor der samarbejdes med blandt andet DLF, Ardo, og DLG, ligesom der afsættes glutenfri havre til Kina. 

Sidstnævnte via Dalby Mølle i Sydjylland, hvor havren renses en sidste gang, inden den pakkes i pakker med kinesisk skrift og eksporteres til den kinesiske grossist.

- Vi sender hvert år op mod 50 tons glutenfri havre til Kina, ligesom vi også sælger det til det danske marked, lyder det fra Bent O. Jensen.

- Havre er der normalt ikke gluten i, men hvis vi kan levere det 100 procent rent, så får vi et tillæg på 15 procent på prisen, oplyser han og fortsætter:

- Derfor bruger vi megen tid på at rense og støvsuge mejetærsker, kornvogn og – grav, samt tørreri og planlager, så vi er helt sikre på, at der ikke er andet end 100 procent renvare af havre. Vi skal være helt sikre, for blot få hvedekerner kan gøre en glutenallergiker rigtig syg.

Sindssygt meget græs

Om årets høst til dato lyder det fra Bent O. Jensen, at der er lagt rigtig godt ud med høst af såvel hundegræs, som kløver- og græsblanding til »madpakke«, wrapballer, til dyrene til vinter samt af ærter til frost.

Kvaliteten og mængden af græs til slet betegner Bent O. Jensen som værende tilfredsstillende og til den positive side.

- Der var sindssygt meget græs, som han udtrykker det, og tillægger de store mængder græs to ting. Det gode forårsvejr med blandede mængder sol og nedbør, og ikke mindst effekten fra at have kørt store mængder have-park affald/kompost blandet med husdyrgødning fra får og heste ud på markerne, hvor det er pløjet ned og formuldet.

- Vi kunne få store mængder have-park affald leveret gratis, og da det indeholder nogle vigtige næringsstoffer. Ja faktisk bedre end kvæggylle, når det gælder næringsstoffer – og samtidig er langtidsvirkende, da det først skal omsættes.

Store forventninger

Om årets høst af ærter til frost, der leveres på kontrakt til Ardo på Nordfalster, lyder det fra Bent O. Jensen:

- Vi har i år høstet 4.200 kilo ærter pr. hektar af sorten Compana, og det må siges at være et tilfredsstillende resultat.

Bent O. Jensen har generelt store forventninger til årets høst.

- Men afgrøderne skal ligge på lager, før vi kan række hænderne helt op i luften. Det ser dog ud til at være over middel, sagt på godt jysk, kommer det med et smil fra Bent O. Jensen, som blandt andet har set frem til at høste hestebønner. 

- Sidste år passede de ikke ind i sædskiftet, men de to foregående år har vi høstet over fire tons pr. hektar, hvilket er fint, når vi samtidig får lidt over tre kroner kiloet.

Bestillinger til 2020

Ventetiden op til årets høst er blandt andet gået med at forberede høsten 2020.

- Vi er i gang med at bestille såsæd, blandt andet også af vinterraps, hvor vi satser på hybridraps, Exclaim, da den i det økologiske landbrug har flere fordele end linjesorterne, fordi den vokser godt til om efteråret, og dermed naturligt delvist kvæler ukrudt i sin vorden.

Videre fremhæver Bent O. Jensen, at hybridraps specifikt genetisk har resistens mod opsprungne skulper, og der med mere faste og mere stabile skulper, ligesom den er resistens overfor kålbrok og lys bladplet.

- Det skal her nævne, at der til det økologiske brug skal søges dispensation, da frøene ikke kan købes økologisk. Men vi må gerne efter dispensation anvende ubejset konventionel udsæd, oplyser Bent O. Jensen.

Blåbær plantet for 30 år siden
- Strandegård ligger mellem Faxe og Præstø, og foruden skov- og landbrug, er der frugtplantage, samt Feddet Strand resort og camping, beliggende på Feddet, en halvø, der strækker sig ud mod Præstø Fjord.
- På en del af Feddet blev der for snart 30 år siden plantet cirka 2,8 hektar med amerikanske blåbær, primært til selvpluk. De blev plantet på et skovstykke, der har lav PH-værdi, og derfor er særdeles velegnede til netop disse planter.

Slamdumpning i Karrebæk Fjord havde betydning for miljø

Den sjællandske landboforening Gefion har i Karrebæk Fjord på Østsjælland målt høje koncentrationer af det miljøfarlige stof TBT, som var 850 procent over grænseværdien. Dermed kan det ikke passe, at der blot var tale om rent sand, som blev bypasset i fjorden som følge af rensning af sejlrende. Det sagde Miljøstyrelsen ellers for et halvt år siden.

Greenpeace-aktivist: - Det er ikke direkte mod Kjær Knudsen

Greenpeace-aktion på Vanløsegård på Midtsjælland handlede om at reducere svineproduktionen og få forskning på kemikalierne i svineproduktionen.

Efter ulovlig aktion - Landmænd tages som gidsler af en organisation, der føler sig hævet over loven

Greenpeaces opførsel hører ikke hjemme i en retsstat, lyder det fra L&F. Danske Svineproducenter mener, at politiet må tage sig af aktivisterne.

Greenpeace-aktion mod familien Kjær Knudsens svinelandbrug

- Vi driver et stort landbrug med store stalde. Men det er netop årsagen til, at vi siden 2008 løbende har kunnet investere i den mest moderne miljøteknologi på vores landbrug, siger Kim Kjær Knudsen. 17 aktivister invaderede tirsdag morgen familiens ejendom. Greenpeace-talsmand forsvarer aktionen.

Landmand og jæger: - Kronvildt ødelægger for mange penge

Landmand og jagtformand mener, at Vildtforvaltningsrådet er ude af trit med virkeligheden omkring bestanden af blandt andet kronvildt.

Jæger-kritik bliver afvist

- Vi følger regionale anvisninger, siger formanden for Vildtforvaltningsrådet.

Pulje til skovrejsning er skrumpet med 30 millioner kroner

Der er kun fem millioner kroner tilbage i en støttepulje til privat skovrejsning i 2020. Staten må op på beatet og tilføre flere midler, siger viceformand i Landbrug & Fødevarer, Thor Gunnar Kofoed.

Anbefaling fra Dyrenes Beskyttelse: Drop jagten på muldvarpen

Det at fjerne en muldvarp har ofte den modsatte effekt, forklarer biolog i Dyrenes Beskyttelse, Michael Carlsen.

Kommune politianmeldt på grund af spildevand

Guldborgsund Kommune beskyldes for at have udledt spildevand fra 2.600 ejendomme nord for Nykøbing Falster.

Minister tror på grønnere EU-politik

Fødevareminister Mogens Jensen (S) oplevede positive takter fra store EU-spillere, da han fremlagde det danske bud på en grønnere fælles landbrugspolitik i Helsinki.
Side 1 af 38 (756 artikler)Prev1234567363738Next