bannerPos

Planteavlere kom vidt omkring

Der var debut for den nye planteavlschef, John Voss, på planteavlsmøderne i Østdansk Landboforening.

Henrik Sieben

Journalist
07-12-2018 07:00
På planteavlsmøder i Østdansk Landboforening kom man ind på jetstrømmen, økologipolitik, et dansk eksporteventyr og aktuel planteavl.

Østdansk Landboforeningers to planteavlsmøder for nylig bød på to debutanter på talerstolen i Rønnede.

Den nye planteavlschef John Voss, der blandt andet har en mangeårig fortid som konsulent og planteavlschef i landbrugsrådgivningen og konsulent i Landbrugsstyrelsen, og den ligeledes nye økologichef Hans Back-Lauritsen, der tidligere har arbejdet i Økologisk Landsforening, ligesom han har været 15 år på Axelborg.

Selve mødet blev indledt af planteavlschefen med en gennemgang af årets vejr, ikke mindst vejrets indflydelse på afgrøderne i vækstsæsonen fra april til august.

- Jetstrømmen i de højere luftlag havde været anderledes end normalt for årstiden og med langt flere solskinstimer, mindre nedbørsmængde og fem grader højere gennemsnitstemperatur til følge. Det har haft indflydelse på de planlagte aktiviteter i marken og det økonomiske resultat.

Sammenlagt har det betydet, at svampebekæmpelse i den forgangne sæson ikke har været økonomisk rentabel, hvorfor John Voss ikke håbede, at man har »sprøjtet blindt«, som det blev udtrykt.
 

Omsætning på speed

John Voss kom også ind på, at stadig flere sår vinterhveden tidligere end normalt.

- Der er flere årsager til det, blandt andet lovgivning, men også det faktum, at nogle har interesse i at sprede arbejdsbyrden hen over året.

Dog anførte planteavlschefen, at man eksempelvis ikke må så vinterhvede for tidligt i marker, hvor man har problemer med agerrævehale, væselhale og rajgræsser.

Om efterafgrøder lød rådet, at man på lerjorde skal få den snittet og nedbrudt så meget og så tidligt som muligt, så omsætningshastigheden sættes på speed.

- Det kan næsten kun gå for langsomt på lerjorde, mens de på sandjord gerne må stå så længe som muligt, forklarede John Voss.

Selv om efterafgrøderne i efteråret mange steder har optaget over 100 kilo kvælstof pr. hektar, vil der kun være en relativ lille del af denne mængde, der kommer den efterfølgende vårbyg til gode, hvilket gødningsplanen til kommende sæson også vil afspejle.
 

Idiotisk import

Ved planteavlsmøderne fortalte foreningens nye økologichef, Hans Bach-Lauritsen, at der er en bred skala af planteavlere, der overvejer at lægge om.

Det er således heller ikke uden grund, at Hans Bach-Lauritsen i det halve år, han har været ansat, har lavet 10 omlægningstjek, for som han fortalte:

- Andelen af økologiske varer i danskerne indkøbskurve er steget fra fem procent i 2007 til 13,3 procent i 2017 og til en samlet værdi af 11,3 milliarder kroner.

Hans Bach-Lauritsen understregede samtidig, at for nogle vil omlægning til økologi være en fordel, for andre vil det ikke kunne betale sig.

- For mig er det vigtigt, at den enkelte landmand får et vidensgrundlag, og alt lavet på et objektivt grundlag, for at finde frem til, hvordan man bedst udvikler sin bedrift. Økologi eller ikke.

- Jeg har ingen interesse i at nogle siger ja til omlægning, og det efter to år så viser sig, at det ikke hænger sammen, for det er rigtig besværligt at komme ud af ordningen igen før efter fem år, oplyste Hans Bach-Lauritsen, der også kom ind på lidt politik.

- Det danske forbrug af økologiske varer er steget, hvorfor importen er stigende. Dog mener jeg, at det er lidt idiotisk at få transporteret produkter til Danmark fra eksempelvis Spanien eller Chile, hvis det er et produkt, vi selv kan producere.

 

Regulering på baggrund af atypiske målinger

Helt igennem ekstreme målinger danner grundlag for indsatskrav til landbruget i oplandet til Stege Nor – og vi frygter, at det samme sker i Karrebæk Fjord, lyder det fra Gefion og DLS.

22 meter lang arm rækker til meget

Kalundborg-entreprenør har investeret i en ny Komatsu med en 22 meter lang arm, og den rækker til mange forskellige opgaver.

Dræneksperter i Sydsjælland

To kammerater fra landbrugsskoletiden har etableret entreprenørfirma i Rønnede, og det er med fokus på at dræne landbrugsjord.

Debat om bæredygtighed i dansk svineproduktion

Mandag den 27. maj holder Danske Svineproducenter et debatmøde om bæredygtighed i svineproduktionen.

Styrelse svarer på tvivlsspørgsmål om nye firmabil-regler

Nye registreringskrav for varebiler har høstet mange spørgsmål. Færdselsstyrelsen svarer her på de mest gængse.

Det betaler sig at opdatere drænanlægget

Et nyt drænanlæg kan afskrives over fem år, så det bør ikke være svært at få økonomi i at få sine marker opdateret med hensyn til dræning, vurderer dræningsspecialist.

Roeavlere så nærmere på ny avanceret markrobot

KWS-arrangement på Lolland samlede cirka 50 roeavlere, der blandt andet blev præsenteret for en ny robot fra Farmdroid.

Mange valfartede til jubilæum i Slagelse

Besøgende fra hele landet var med til at fejre 25-års jubilæum i Slagelse Maskinforretning.

Landskabskonsulent: - Den mentale sundhed ligger lige uden for døren

Landskabskonsulent Søren Paludan giver gode råd til at skabe fantastiske rammer på gården, og smukke omgivelser er som medicin for os, påpeger han.

Nyt udstyr finder nødstedt vildt

Alle 182 frivillige hundeførere i Schweiss-registret kan fortsætte samarbejdet med nye pejl.
Side 1 af 29 (565 artikler)Prev1234567272829Next