bannerPos

Lokale politikere hørte om landbrugets udfordringer

Følgende politikere deltog under SLFs studietur forleden: Nils Sjøberg (R), Anni Matthiesen (V), Ulla Tørnæs (V), Karina Adsbøl (DF), Karina Dehnhardt (SF), Troels Ravn (S), Christoffer Aagaard Melson (V) samt Asger Christensen (V).

Tekst og foto: John Ankersen

Redaktør, LandbrugSyd
15-09-2019 08:33
SLF – Sønderjysk Landboforening inviterede forleden en række lokale Folketings- og EU-politikere en tur på landet, hvor landbruget fik mulighed for at gøre politikerne opmærksomme på de rammebetingelser, der udfordrer erhvervets vilkår

På et af årets første efterårsdage havde SLF sat otte lokale politikere stævne for at gøre dem opmærksomme på landbruget og dets rammebetingelser.
Et besøg hos Sønderjysk Biogas i Bevtoft og hos landmand Jesper Lange i Jægerlund satte rammerne for besøget. Mødet sluttede af med frokost og debat hos SLF i Vojens.
I ly for regnen stod politikerne i stalden hos mælkeproducent Jesper Lange i Jægerlund ved Bevtoft, og hørte hvilke betingelser, der udfordrer den sønderjyske landmand:
- Sagen er den, at jeg er dybt skuffet over den måde, som politikerne lovgiver for landbrugsområdet. Jeg vil gerne gøre det rigtige for at være en ansvarlig og miljøbevidst landmand. Men i praksis fungerer det ikke eller det bliver meget bøvlet”, fortalte Jesper Lange.

Systemet spænder ben
Jesper Lange har været mælkeproducent i 15 år, og oplever ofte, at systemet spænder ben.
Han arbejder klimavenligt, hvor han kan. Stalden med de 250 køer er selvforsynende med strøm, da han har investeret i LED-belysning og solceller på taget. Han har god arrondering, da størstedelen af de 165 hektar jord ligger lige omkring gården. Han har derfor kort transportvej med afgrøder og husdyrgødning.

Minivådområde kunne ikke lade sig gøre
Og hvis han kunne, ville han gerne gøre mere: For eksempel vil han gerne lave et minivådområde for at beskytte vandmiljøet i vandløbet neden for sine marker. Det er et godt projekt, hvor han kunne rense drænvandet fra 300 hektar.
Men han kan ikke komme i gang, da kommunen har reserveret området til et vådområde. Et vådområde, som kommunen måske aldrig kommer i gang med.
 - Jeg vil som landmand gerne arbejde for klima og miljø, men når jeg skal overveje den videre udvikling af min produktion, bekymrer det mig. Det er ikke rimeligt, at jeg skal løbe en stor økonomisk og arbejdsmæssig risiko ved en stor langsigtet investering i for eksempel ny stald, hvis ikke jeg kan regne med, at politikerne bakker det op. Jeg har brug for at vide, hvad politikerne vil med os landmænd. Jeg har brug for en politisk stabil melding, og nogle enkle og brugbare love og regler, sagde Jesper Lange.

Besøg på Sønderjysk Biogas
Inden besøget hos landmand Jesper Lange havde politikerne været forbi Sønderjysk Biogas i Bevtoft, som fortalte om biogas som udgangspunkt for videreudvikling af cirkulær energi.
Politikerne hørte også om, hvilke planer Sønderjysk Biogas har med udvidelse af en økologisk linie. Blandt budskaberne var ønsket om mere målrettet anvendelse af tilskudsmidler til biogas – for at kunne skabe størst mulig effekt på miljø og klima. Der er pt. 120 sønderjyske landmænd tilknyttet Sønderjysk Biogas.

Emner til diskussion
Diskussionen forsatte herefter hos SLF i Vojens, hvor flere bestyrelsesmedlemmer fra SLF fremlagde yderligere politiske udfordringer.
Blandt emnerne var arve- og gaveafgiften, der gør det svært for unge landmænd at komme til, hvis afgiften forhøjes, som regeringen har foreslået.
- Landbruget er udfordret af generationsskifte og konkurrenceevne i EU, og problematikken forværres kun, hvis afgiftes forhøjes, sagde næstformand Berith Nissen.
Bestyrelsesmedlem Søren Laustsen kom ind på udfordringerne omkring boringsnære beskyttelsesområder (BNBO). Kommunerne har ikke de ressourcer, der skal til, og processen forsinkes. Minivådområder: Kommunen har i dag 14 dage til at revurdere et område, der er afsat til vådområde.
-  Fristen bør forlænges, så landmanden har bedre mulighed for at byde ind på området som et minivådområde. Mange landmænd vil gerne gøre en klima- og miljøvenlig indsats, men de bremses, da de ikke kan få lov til at etablere området, fordi det for eksempel er reserveret som et vådområde af kommunen, sagde bestyrelsesmedlem Søren Laustsen.
 Bestyrelsesmedlem Johan Schmidt kom ind på rekruttering og fastholdelse af arbejdskraft. SLF ønsker en længere praktikperiode og mere fleksibilitet for udlændinge fra 3. lande.
Endelig var bestyrelsesmedlem Flemming Skov på banen med ønsket om bedre vilkår for økologiske landmænd – for eksempel fremme af proteinafgrøder i sædskiftet samt fremme af produktion af organisk gødning via biogas.
Der var god debat og stor spørgelyst blandt politikerne. Efter et par timers politisk diskussion havde folketingskandidaterne fået en god håndfuld ideer til deres politiske virke, og forhåbentlig var de alle blevet lidt klogere på dansk landbrug.

0

Klageinstans med åbenlys inhabilitet

Når inhabilitet er så åbenlys, er konstruktionen uholdbar, hvis vi vil pynte os med at leve i et retssamfund, skriver Jørn Rasmussen blandt andet i dette debatindlæg.

Økologer samles til plantedag i Roskilde

Bedre dyrkningssikkerhed i økologisk planteavl er temaet, når der torsdag den 11. juni er Økologisk Plantedag i Roskilde.

Uvildig rådgivning til landmænd – også omkring forsikringer

En erfaren forsikringsmægler giver landmænd uvildig rådgivning til at få det rigtige sikkerhedsnet under bedriften og familien.

Svenningsens ændrer navn til Nellemann Machinery

I forbindelse med at tilbyde et højere specialiseringsniveau for kunderne ændrer maskinforretningen Svenningsens navn til Nellemann Machinery.

Skovejernes iver overstiger Folketingets bevillinger

Biodiversitet tager meget længere tid at frembringe, end politiker og andre folk tror, konstaterer skovfoged i HedeDanmark Leif Lauridsen.

Har kun skoven til låns

I skovbrug sår fædre, for at sønner kan høste. Sådan har også naturpleje i skoven flere generationer som tidsperspektiv.
Side 1 af 59 (1166 artikler)Prev1234567575859Next