bannerPos

Nye tilskud på vej til avlere af gamle danske husdyrracer

Tekst og foto: Henning K. Andersen

Journalist
30-10-2018 09:42
Efter hvad foreningen Gamle Danske Husdyrracer erfarer, har Bevaringsudvalget på seneste møde i fredags, valgt at tilslutte sig de dyrestøttebeløb, der er notificeret ved Europa-Kommissionen tilbage i 2015.

Det sker efter pres fra foreningen, og på baggrund af en IFRO-udredning, udført af Jakob Vesterlund Olsen fra Instituttet for fødevarer og ressourceøkonomi ved Københavns Universitet. Den dokumenterer, hvilke enorme økonomiske tab, der er for avlerne med at holde liv i gamle lavt ydende racer.


Skiftende fødevareministre har siden 2015 nægtet at hæve støtten til det notificerede niveau. Ministrene begrundede det over for foreningen Gamle Danske Husdyrracer med, at de ikke kunne skaffe sig politisk opbakning med mindre, de fik deres rådgivende Bevaringsudvalgs opbakning. 

- Det skete så fredag, men går dette politisk igennem, er vi dog stadig endog meget langt fra opfyldelse af Københavns Universitets beregninger. Et hvert lille skridt, der kan forhindre at levende kulturhistorie og gener går tabt for fremtiden, hilses dog naturligvis velkomment, udtaler Hans Nebel, der også er repræsentant for Danmark i SAVE Foundation. 

- Vi nærer fortsat meget store bekymringer for de større dyr. De danske hesteracer, hvor ren-avlsbegrebet for Frederiksborgeren er blevet nedskrevet betydeligt. For Den Jyske Hest, hvor antallet af hopper, der holdes til hingst er nede på cirka en tredjedel i forhold til for en halv snes år siden, påpeger Hans Nebel.

Blandt de helt alvorlige problemer for bevaringsarbejdet, slår formanden på den af-professionalisering, der er sket inden for gamle danske malkeracer de seneste årtier. Altså inden for Rød Dansk Malkerace 1970 og Sortbroget Jysk Malkekvæg med flere, hvor vi har mistet hovedparten af de gamle mælkeproducerende bevaringsavlere. Små restbesætninger har derfor mestendels gennem adskillige kvæggenerationer været bevaret af husdyrholdere på hobbyplan, som amme-kvæg. 

- Derved decimeres malkeracernes egenskaber som malkekvæg over tid. Egenskaber som ellers er vigtige at bevare for eftertiden! Højt ydende køer er slet og ret blevet udskilt i avlen hen ad vejen. Mælkerigt malkekvæg, holdt som amme-kvæg, medfører jo let yverproblemer, påpeger Hans Nebel.

Han nævner, at ydelsen på autentisk »Rød Dansk Malkerace 1970« er faldet drastisk fra 6.669 kg til ca. 4.000 kg. Det har givet voldsomme og mærkbare økonomiske smæk hos idealistiske bevaringsavlere, der fulgte den statslige strategi, og atter begyndte malkning af gamle racer.

Mejeriet Naturmælk er blandt de mejerier, der har vist interesse for at igangsætte produktioner af specialoste på mælk fra gamle kvægracer, inspireret af Nyt Nordisk Køkken. Efter afprøvning af racerne hos en række af mejeriets leverandører, er projektet sat på standby, fordi det ikke hænger sammen økonomisk med de lave ydelser. Derfor håber Naturmælk og Gamle Danske Husdyrracer på at få en særlig ordning igennem hos politikerne for landmænd, der bevarer gamle malkeracer som aktivt malkekvæg. 

- De har behov for fuld økonomisk underskudsdækning af den tabte mælkemængde i forhold til moderne HF-kvæg. Sådan som det var intentionen fra Københavns Universitet, slutter Hans Nebel.

De nye tilskud ventes ud fra, hvad Danmark har valgt at lade notificere, at blive som følger: Hopper 1.500, køer 3.000, søer 1.500 og 450 for får og geder.

Mange fordele ved brug af glyphosat

Glyphosat er godt for klimaet, påpeger denne læserbrevsskribent, der også skriver, at han er ked af, at eksempelvis Landbrug & Fødevarer medvirker til at udbrede en misforståelse om midlet.

Såbedsharve fra 1976 er blevet opgraderet

Peter Holm har sendt sin 43 år gamle Kongskildeharve på pension.

En god vækstdag på Midtsjælland

DLG holdt for nylig konferencen DLG VækstForum, hvor landmænd i det østlige Danmark mødtes til netværkssnak og faglige indlæg.

Glyphosat-forbud giver store konsekvenser

Bliver glyphosat forbudt i Danmark, vil det betyde en merudledning af kvælstof på årligt 8.300 tons, lyder det fra Gefion-formaden Torben Hansen.

Græs og korn topper menuen for økologiske malkekøer

Seges har udarbejdet en foderopgørelse fra i alt 239 økologiske besætninger med stor race.

Kvæg skal hele året pleje naturen i Kongskilde

Blomster og urter får plads til at gro, når Naturstyrelsen indhegner et 80 hektar stort statsligt naturområde ved Tystrup Sø på Midtsjælland.

Historisk øjeblik for svineproducenterne

Formanden for Danske Svineproducenter, Kim Heiselberg, ser i årets første måned optimistisk på tilværelsen for svineproducenterne.

Slagtekalveproducenterne øjner lys efter et hårdt år

Formanden for Danske Slagtekalveproducenter, Lasse Olsen, spår, at der omsider er udsigt til økonomisk fremgang.

Alternative finansieringsmuligheder

Virksomhedsrådgiver i VKST påpeger, at man i landbruget skal i gang med at se på alternative ejerformer.

Vinterfaglige møder med fokus på fremtiden

VKST holder i de to sidste uger af januar seks faglige møder med aktuelle oplæg på Sjælland, Lolland, Falster og Møn.
Side 1 af 45 (885 artikler)Prev1234567434445Next