bannerPos

Styrelse vil gerne se nærmere på Gefions nye tal om Karrebæk Fjord

Tekst og foto: Lasse Ege Pedersen

Nyhedsredaktør, Effektivt Landbrug
11-10-2019 15:09
Den sjællandske landboforening Gefion har fundet rester i vandet af det miljøfarlige stof TBT, som ligger 850 procent over grænseværdien i det område, hvor der er blevet dumpet i fjorden. Miljøstyrelsen forstår undren.

For et halvt år siden lød det fra Miljøstyrelsen, at der ikke var nogle problemer overhovedet med miljøfremmede stoffer i det bundfald, som blev genplaceret inde i Karrebæk Fjord i forbindelse med en oprensning af sejlrenden. Det var rent sand lød det.

Siden har den sjællandske landboforening Gefion dog selv taget målinger i området, og har konstateret fund af det miljøfarlige stof TBT, som i nogle tilfælde er 850 procent over grænseværdien.

Fra Miljøstyrelsen lyder det i en skriftlig kommentar, at man godt forstår den undren, som de nye tal fra Gefion giver anledning til, og man gerne se nærmere på de nye tal fra Gefion. Miljøstyrelsen skriver:

- Miljøstyrelsen er opmærksom på og forstår den undren, som de nye tal fra Gefion om miljøfremmede stoffer i Karrebæk Fjord, giver anledning til. Miljøstyrelsen handlede allerede i foråret, hvor det viste sig, at bypass af materiale fra sejlrenden potentielt kunne påvirke målestationerne, idet styrelsen bad Kystdirektoratet tilbagekalde Næstved Havns tilladelse til at bypasse havbundsmaterialet fra sejlrenden.

- Miljøstyrelsen erkendte dengang, at bypass-tilladelsen ikke burde være givet. Miljøstyrelsen vil imidlertid gerne have lejlighed til at se nærmere på Gefions undersøgelse, før vi udtaler os om de nye resultater, og vi vil kontakte Gefion herom.

Sådan lød det i marts

I marts måned afviste kontorchef i Miljøstyrelsen, Helle Pilsgaard alt om, at der skulle være problemer med TBT i det bundfald fra sejlrenden, som blev dumpet inde i Karrebæk Fjord. Her sagde hun til Effektivt Landbrug:

- Vi har taget stilling til indholdet af forurenende stoffer. Jeg kan også helt afvise, at der skulle være nogle problemer i forhold til TBT, sagde hun

TBT er et stof, som stammer fra skibenes bundmaling, og i marts i år påpgede man fra Gefions side, at det findes i det bundfald, som graves op fra sejlrenden. Det skete med henvisning til den ansøgning om at rense sejlrenden, som Næstved Havn sendte ind til Kystdirektoratet i 2017. Heri kan man læse, at konsulenthuset Orbicon, som udarbejdede ansøgningen for Næstved Havn, oplyser, at en del af bundfaldet netop indeholder TBT.

Fra Helle Pilsgaard lød det i marts, at det bundfald med TBT enten bliver bortskaffet på land, hvis det er meget forurenet, eller hvis forureningsgraden er mindre, bliver placeret på en såkaldt klapplads, som ligger uden for fjorden, og som populært kan betegnes som en undersøisk losseplads, og altså ikke hører til det, som igen ender i Karrebæk Fjord

Øko-træf havde fokus på klimaændringerne

Omkring 100 økologer var med til økologisk inspirationsdag i VKST med indlæg fra blandt andre Per Vesterbæk fra Landbrug & Fødevarer.

Sprøjtenyhed fra Falster

Tusindvis af danske landmænd har været i Tyskland for at hente inspiration på maskinfronten – blandt andet fremtidens sprøjte fra Hardi.

Økologisk Landbrug har udviklet sig både i kraft og på trods af EU

Økologisk landbrug i Danmark har nydt godt at direkte tilskud fra CAP’en (EU’s Fælles Landbrugspolitik)

Tilskudspuljer favoriserer de store på bekostning af de små

Det var meget bedre, hvis alle tilskudsmidler fra EU’s landbrugspolitik faldt som direkte udbetalinger ligesom i gamle dage, siger Christian Bejer Petersen.

EU-støtte sikrer luft i økonomien og overlevelsesevne

Debelgaard ved Brørup ville have gjort alle de samme investeringer, også uden støtte fra Landdistriktsprogrammets tilskudspuljer. Men tilskuddene har sikret bedre vilkår i banken.

Landmand taber spildevandssag i Landsretten

Østre Landsret har omstødt en to år gammel dom fra Byretten i Roskilde, hvor landmand Ole Christiansen ellers havde fået medhold i, at han ikke behøvede at følge påbud om forbedre rensningen af sit spildevand til et vandløb.

- Du skal bare sørge for, at de i Tønder aldrig løber tør for penge

Miljøminister Lea Wermelin (S) fik i går præsenteret et eksempel på jordfordeling i Vipperød på Sjælland. L&F-formand Martin Merrild var også med, og han opfordrer til, at der snart for alvor kommer skub i jordfordelingerne over hele landet.

Den nye indpakning bliver gentaget

Mælkeproducenter på østlige øer inviterer torsdag den 28. november til stormøde i Sorø.

Undgå brand i vintermånederne

Fyringssæsonen er gået i gang, hvilket betyder større risiko for gårdbrande, advarer Topdanmark. 
Side 1 af 41 (807 artikler)Prev1234567394041Next