Uklar lovtekst i ny vurderingslov

Camilla Bønløkke 06-02-2018 06:00:50
Chefkonsulent Søren Hjorth fra skatteafdelingen hos Seges berettede om den nye ejendomsvurderingslov, da over 200 hestefolk for nylig var samlet til kongres i Herning.
Kritik af de offentlige vurderinger har ført til en ny vurderingslov, hvor konsekvenserne for den enkelte landbrugsejendom dog forekommer usikker.
Nu skal en helhedsvurdering af ejendommens anvendelse afgøre, hvorvidt man skal betale ejendomsskat som en beboelsesejendom eller som et landbrug, og udfaldet af vurderingen er absolut ikke ligegyldig for boligens værdi og ejerens økonomi.
Det kunne deltagere ved årets hestekongres i Kolding erfare, da chefkonsulent Søren Hjorth fra skatteafdelingen hos Seges kunne berette om den nye ejendomsvurderingslov, som blev vedtaget den 2. juni 2017 – og som er trådt i kraft pr. 1. januar 2018.
Ifølge Søren Hjorth har vurderingsloven ellers ligget fast i de seneste 50-60 år, men for fem år siden begyndte specielt parcelhus-
ejerne at brokke sig over, at Skat ikke forstod sig på at vurdere specielt parcelhuse.
- Det var i 2013, at det kom frem, og der lød et vældigt ramaskrig. Det fik politikerne til at vågne op, og besluttede at udarbejde en ny vurderingslov, forklarede chefkonsulenten nærmere om baggrunden for en ny vurderingslov.
 

Fire forskellige måder

En ejendomsvurderingslov er lavet for at indkræve nogle skatter – ejedomsskat af jorden og ejendomsværdiskat af boligen. Som det er lige nu, kan en ejendom på landet i landzone være vurderet på fire forskellige måder efter den gamle lov.
Det kan være som beboelsesejendom, som en landbrugsejendom med et jordtilliggende på omkring 5,5 hektar, en ejendom af speciel karakter eller blandet forretning og beboelsesejendom.
Når man snakker mindre ejendomme med heste, er man typisk ovre i de to første kategorier – beboelsesejendom eller landbrugsejendom, og der er nogle fordele ved, om det er det ene eller andet.
Hvis ejendommen vurderes til at være et landbrug, kan man opnå fradrag for vedligeholdelse, forsikring mv. i forhold til driftsbygningerne. Modsat kan hele ejendommen eventuelt sælges skattefrit.
 

Det springende punkt

Ifølge chefkonsulenten har det imidlertid fået en endnu større betydning, hvordan ejendommen er vurderet.
Godt nok bevares den såkaldte »bondegårdsregel«, hvor produktionsjord vurderes kunstigt lavt. Det betyder, at grundskylden, den kommunale ejendomsskat, der beregnes som en del af grundværdien, maksimalt beløber sig til 7,2 promille for landbrugs- og skov-
ejendomme, og ikke til op mod 34 promille af grundværdien som ved beboelsesejendomme.
Når det skal afgøres, hvorvidt en mindre ejendom på landet er en ejerbolig eller en landbrugsejendom, vil det afgørende for vurderingen derfor være, om det beboelsesmæssige eller det landbrugsmæssige moment vejer tungest.
Hidtil har tommelfingerreglen været, at ejendomme med et jordtillende på over 5,5 hektar, har været anset for at være landbrugsejendomme. Den regel ophæves og i stedet vil en helhedsvurdering afgøre ejendommens anvendelse.
- Hvordan det vurderes – det er det springende punkt. Det afgørende er, om beboelsesmomentet eller landbrugsmomentet vejer tungest, og det er meget diffust, påpegende Søren Hjorth, der ikke lagde skjul på, at særligt hesteejendomme kan være i farezonen for at komme til at betale en væsentlig højere skatteudgift.
 

Større ejendomsskatter

Står man overfor et salg af en ejendom, som der fremover vil vurderes som beboelsesejendom i stedet for et landbrug, må man forvente at ejendommen falder i værdi.
- Den nye ejer kan ikke køre videre i den gamle ordning, og kommer derfor til at betale betydeligt større ejendomsskatter, når ejendommen ikke længere vurderes som landbrugs eller skovbrugsejendom, forklarede chefkonsulenten.
For de der ejer ejendommen pr. 1. september 2019 gør en overgangsordning det muligt at videreføre den gamle vurdering. Det er en valgfri ordning, der gælder indtil ejerskifte. Reglen bortfalder dog, hvis ejendommen ændres i en sådan grad, at der kræves omvurdering. Og der er tiltag, som man selv kan gøre, for at ejendommen stadig skal vurderes som landbrug.
- Dels kan man sørge for at have landbrugsmæssig drift på ejendommen i et ikke-uvæsentligt omfang. Man skal lade være med at bygge et nyt dyrt stuehus eller forbedre det gamle alt for meget, og ellers kan man tilkøbe landbrugsjord og benytte jorden til landbrugsmæssig drift, påpegede Søren Hjorth, der gjorde det klart, at man ikke nødvendigvis selv skal ud på traktoren, men at jorden også blot kan forpagtes ud.
 

Dialog med ministeriet

Søren Hjorth gav eksempler på mindre landejendomme, som vil kunne opleve en skattestigning fra 2.500 til 35.000 kroner.
- Disse stigninger vil ikke ligefrem gøre det lettere at påvise et overskud i hesteholdet. Der vil derfor være større risiko for at løbe ind i en skattesag om hobbyvirksomhed, hvis ejendommen ikke er vurderet som landbrugsejendom.
Ifølge chefkonsulenten er der nedsat en gruppe under Landbrug & Fødevarer, der er i dialog med skatteministeren og skatteministeriet.
- Vi foreslår en model, der er mere objektiv end en ren skønsmæssig bedømmelse, fortæller Søren Hjorth, der selv sidder med i gruppen, som netop arbejder videre med sagen i indeværende uge.
En endelig vejledning i forhold til den nye vurderingslov ventes klar i løbet af foråret.

Målet er det perfekte træ

19-10-2018 07:00:29

Ved at tilføre en speciel væske kan man se om de sprøjtemidler, der anvendes i juletræsproduktionen, rammer de ønskede mål som lus, mider og ukrudt.


Sund jord for fremtiden

17-10-2018 07:00:19

Agrovi holder torsdag den 25.oktober nær Sorø en faglig og pløjefri temadag for landmænd.


Frist for BBR-registreringen er snart lige om hjørnet

16-10-2018 07:00:27

Har man endnu ikke fået klaret BBR-registreringen og eventuelt fået den korrigeret, er det ved at være sidste udkald inden fristens udløb.


To nye kandidater melder sig på banen til viceformandsvalg

15-10-2018 22:07:13

Formand for Centrovice Torben L. Povlsen stiller op til valget som viceformand i Landbrug & Fødevarer. Det samme gør formand for Sektionen for Større Jordbrug, Frederik Lüttichau. Det bringer nu kandidatfeltet op på fire personer.


Løbebiller giver liv i agerlandet

15-10-2018 07:00:48

Første delresultater af forskningsprojekt viser, at antallet af nytteinsekter er større i marker med conservation agriculture end i konventionelt drevne marker.


To østdanske kandidater har meldt sig

13-10-2018 11:00:13

Næstformanden i Gefion, vestsjællandske Poul Henrik Prahl, og formanden for L&F’s frøsektion, Thor Gunnar Kofoed fra Bornholm, er officielt kandidater til viceformandsposten i Landbrug & Fødevarer.


Sukkerroer giver tab i år

13-10-2018 07:00:44

Starten på sukkerroehøsten tegner til rekordlave udbytter på typisk mellem 7 og 11 tons polsukker pr. hektar.


Thor Kofoed vil være viceformand i L&F

12-10-2018 14:14:15

Formanden for frøsektionen i Landbrug & Fødevarer, Thor Kofoed har annonceret, at han stiller op til posten som viceformand i Landbrug & Fødevarer efter Lars Hvidtfeldt.


Miljø- og fødevareministeren navngiver ny bynær statsskov ved Næstved

12-10-2018 08:51:26

I de seneste knap 30 år er der i gennemsnit plantet mere end 600.000 træer årligt i statslige skovrejsninger. Den 14. oktober markerer miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen etableringen af 328 hektar ny bynær skov og natur i en grøn ring omkring Næstved.


Sol og vind er in

12-10-2018 07:00:13

På et energimøde i Østdansk Landboforening var temaet om danske landmænd skal investere i solcelleparker. Det kræver mange overvejelser – og mange penge.


Stenderup og McCormick indstiller samarbejdet

09-10-2018 09:15:16

I 2005 begyndte Stenderup A/S importen af McCormick traktorer, men nu er det endeligt, at Stenderup ikke længere forsætter, som importør af den italienske traktormærke, McCormick.


Nyanlagt sø giver stor glæde

09-10-2018 07:00:42

Grøntsagsdyrker Søren Wiuff fik med hjælp fra René Didriksen fra Skovdyrkerne Øerne anlagt en sø, der giver biodiversitet, herlighedsværdi og ejerglæde.


Roskilde Dyrskue er nomineret til Bedste Børneevent 2018

08-10-2018 13:23:31

Platformen Børn i Byen har igen i år nomineret Roskilde Dyrskue til »Bedste Børnevent 2018«. Sidste år var Roskilde Dyrskue så heldige at vinde prisen.


Finalister klar til Lammefjorden Grand Cru

07-10-2018 07:00:05

Igen i år skyldes den store mad- og høstfestival Odsherred Grand Cru i gang med udpegning af vinderen af Lammefjorden Grand Cru.


FMR ny Bobcat-forhandler på Lolland-Falster

04-10-2018 13:00:34

FMR Maskiner i Nykøbing Falster klar med både salg og service for Svenningsens.


Forbedret lederskab med en personalehåndbog

03-10-2018 08:00:09

Svineproducent Jesper Tambour har fået bedre overblik over bedriftens retningslinjer gennem en personalehåndbog, der også sparer tid og ressourcer og giver bedre arbejdsmiljø.


De globale fødevarepriser falder

12-01-2018 14:27:01

Opgørelser, som FN's fødevare- og landbrugsorganisation, FAO, netop har offentliggjort, viser at de globale fødevarepriser falder


Hvedeprisen banker atter hovedet mod afgørende prisloft

11-01-2018 12:06:06

Fredag udkommer denne måneds USDA-rapport over den globale afgrødeforsyning. Forud for rapportens opgørelse er der overraskende styrke til europæisk hvedepris der lige nu banker mod et vigtigt modstandsniveau i opadgående retning.


Voldsomt skuffende aktivitet på eksportmarkedet for korn

08-01-2018 17:37:13

Den seneste opgørelse over handels­aktiviteten på eksportmarkedet viser en ekstremt skuffende handelsaktivitet med både majs og hvede hen over juledagene.


Hvedeprisen revancherer to ugers nedtur på to dage

05-01-2018 16:20:32

Det så ikke for godt ud for hvedeprisen da handlen for europæisk hvede blev skudt i gang i det nye år. Men de mere prisstærke takter har atter indfundet sig til trods for en stærk euro og skuffende franske eksporttal.


Side 1 af 20 (383 artikler)Prev1234567181920Next

Digitale brochurer

Gennem årene har Hansen & Larsen gennemført en lang række byggeprojekter i dansk landbrug. Vi har sat vores signatur på en bred vifte af kostalde, svinestalde, specialstalde, haller og gylletanke – for nu blot at nævne de mest oplagte projekter inden for dette felt.

Polaris ATV er amerikanske ATV maskiner i høj kvalitet. Polaris Sportsman ATV’er er driftsikre og har lang levetid til gode priser. Vores sortiment omfatter proffesionelle arbejds ATV’er, Rangere som er terrængående med kabine, lad og plads til to Sportsman ATV’er og Ranger er modeller som ofte bliver brugt i landbrug. Vi har også kraftige og sikre børneATV’er, EL-biler og meget mere. Vi har et bredt tilbehørssortiment og redskabssortiment til Sportsman ATV’erne og Ragner modellerne, med det rigtige udstyr og de rigtige redskaber bliver maskinerne nyttige arbejdsredskaber.

– DER ER RIGTIG MEGET VELFÆRD OG ØKONOMI I RENT DRIKKEVAND TIL PRODUKTIONSDYR I LANDBRUGET – Har du problemer med biofilm og bakterier i dyrenes drikkevandssystemer? Waterclean ApS er eneforhandler af det dansk producerede DCW Elektrolyseanlæg til produktion af det godkendte og helt neutrale desinfektionsmiddel NEUTHOX – også kaldet ECAvand, som tilsættes dyrenes drikkesystemer, og som er helt ufarligt for dyr og mennesker. Waterclean ApS har mere end 35 års erfaring i vandbehandling, og rådgivning! Anlæg og produkt er godkendt af Fødevareministeriet til brug i fødevareproducerende virksomheder og registreret under EU’s biocidforordning under ECHA liste 95 – Ét telefonopkald eller besøg koster ikke noget, men giver bedre vished! Vi kan træffes på tlf. +45 82 30 40 20 eller e-mail: lg@waterclean.dk

Læs de nyeste tilbudsaviser fra P. Lindberg

– troværdig samarbejdspartner i mere end 30 år. Vores viden og vision er at give vore kunder den bedste rådgivning samt kvalitetsprodukter ud fra deres behov, således vi opnår værdiskabende løsninger i fællesskab i den moderne produktion, som landbruget er. Vores aktiviteter dækker over udvikling, produktion, rådgivning i reproduktion, salg og markedsføring. Se vores aktuelle tilbudskatalog ”Svin Maj/Juni” - med masser af gode og spændende tilbud.

Se flere brochurer