bannerPos

Få en god start på skovprojektet

Skov- og naturkonsulent Søren Paludan mener, der er tale om en attraktiv tilskudsordning. Foto: Henrik Sieben

Tekst og foto: Henrik Sieben

Journalist
04-03-2018 08:00
Fristen for at ansøge om midler til skovrejsning forventes at være 1. september, men forberedelserne bør indledes i god tid.

Der er i puljen med midler til skovrejsning afsat 35 millioner kroner i ansøgningsrunden 2018, og ansøgningsfristen forventes at blive omkring 1. september.
Skov- og naturkonsulent Søren Paludan oplyser, at der er penge at hente, hvis man i øvrigt opfylder reglerne, hvor der forventes enkelte justeringer, og baseret på landdistriktsprogram 4.0.
- Gældende rammer for tilskud vil fortsat være 32.000 kroner pr. hektar skovrejsning af løvtræer, 15 kroner pr. løbende meter til hegn, grundbetaling, arealtilskud, og ingen tidsbegrænsning, på cirka 1.900 kroner pr. år. Det er gældende for skovrejsningsareal fra to hektar og op, fortæller han.

Forudsætning for tilskud

- Der vil, tilføjer han, også blive mulighed for at etablere nåletræsbevoksninger, ligesom man vil få mulighed for at fravælge pesticidfri drift og skånsom jordbehandling.
Søren Paludan gør dog opmærksom på, at tilskuddet reduceres, og ansøgningen prioriteres lidt lavere, hvis man fravælger pesticidfri drift og skånsom jodbehandling.
Aktuelt er det en forudsætning for at opnå tilskud til skovrejsning, at man ligger i delvandopland med kvælstof-reduktionsmål med afsat kvote til skovrejsning. Endvidere skal man tjekke, om man ligger i et område, hvor skovrejsning er ønsket eller uønsket.

Attraktiv tilskudsordning

- Jeg kan med en hurtig screening finde ud af, om ejendommen ligger et sted, hvor tilskud kan opnås, men det tager tid at planlægge et skovrejsningsprojekt. Det er en god idé allerede nu at starte processen, hvis man vil søge en del af puljen for 2018, fastslår Søren Paludan og understreger, at der er tale om en attraktiv tilskudsordning.
- Der er tale om et højt tilskud, hele tilskuddet udbetales på én gang, man kan bevare sit arealtilskud og der kan opnås tilskud på arealer helt ned til 2,0 hektar, forklarer han og forsætter:
- Da vi dog ikke endnu ved, hvornår der kan ventes officielle udmeldinger vedrørende 2018-tilskudsordningen, anbefales det at holde sig løbende orienteret, hvis man er interesseret.

Øko-træf havde fokus på klimaændringerne

Omkring 100 økologer var med til økologisk inspirationsdag i VKST med indlæg fra blandt andre Per Vesterbæk fra Landbrug & Fødevarer.

Sprøjtenyhed fra Falster

Tusindvis af danske landmænd har været i Tyskland for at hente inspiration på maskinfronten – blandt andet fremtidens sprøjte fra Hardi.

Økologisk Landbrug har udviklet sig både i kraft og på trods af EU

Økologisk landbrug i Danmark har nydt godt at direkte tilskud fra CAP’en (EU’s Fælles Landbrugspolitik)

Tilskudspuljer favoriserer de store på bekostning af de små

Det var meget bedre, hvis alle tilskudsmidler fra EU’s landbrugspolitik faldt som direkte udbetalinger ligesom i gamle dage, siger Christian Bejer Petersen.

EU-støtte sikrer luft i økonomien og overlevelsesevne

Debelgaard ved Brørup ville have gjort alle de samme investeringer, også uden støtte fra Landdistriktsprogrammets tilskudspuljer. Men tilskuddene har sikret bedre vilkår i banken.

Landmand taber spildevandssag i Landsretten

Østre Landsret har omstødt en to år gammel dom fra Byretten i Roskilde, hvor landmand Ole Christiansen ellers havde fået medhold i, at han ikke behøvede at følge påbud om forbedre rensningen af sit spildevand til et vandløb.

- Du skal bare sørge for, at de i Tønder aldrig løber tør for penge

Miljøminister Lea Wermelin (S) fik i går præsenteret et eksempel på jordfordeling i Vipperød på Sjælland. L&F-formand Martin Merrild var også med, og han opfordrer til, at der snart for alvor kommer skub i jordfordelingerne over hele landet.

Den nye indpakning bliver gentaget

Mælkeproducenter på østlige øer inviterer torsdag den 28. november til stormøde i Sorø.

Undgå brand i vintermånederne

Fyringssæsonen er gået i gang, hvilket betyder større risiko for gårdbrande, advarer Topdanmark. 
Side 1 af 41 (807 artikler)Prev1234567394041Next