bannerPos

Få en god start på skovprojektet

Skov- og naturkonsulent Søren Paludan mener, der er tale om en attraktiv tilskudsordning. Foto: Henrik Sieben

Henrik Sieben

Journalist, LandbrugØst
04-03-2018 08:00
Fristen for at ansøge om midler til skovrejsning forventes at være 1. september, men forberedelserne bør indledes i god tid.

Der er i puljen med midler til skovrejsning afsat 35 millioner kroner i ansøgningsrunden 2018, og ansøgningsfristen forventes at blive omkring 1. september.
Skov- og naturkonsulent Søren Paludan oplyser, at der er penge at hente, hvis man i øvrigt opfylder reglerne, hvor der forventes enkelte justeringer, og baseret på landdistriktsprogram 4.0.
- Gældende rammer for tilskud vil fortsat være 32.000 kroner pr. hektar skovrejsning af løvtræer, 15 kroner pr. løbende meter til hegn, grundbetaling, arealtilskud, og ingen tidsbegrænsning, på cirka 1.900 kroner pr. år. Det er gældende for skovrejsningsareal fra to hektar og op, fortæller han.

Forudsætning for tilskud

- Der vil, tilføjer han, også blive mulighed for at etablere nåletræsbevoksninger, ligesom man vil få mulighed for at fravælge pesticidfri drift og skånsom jordbehandling.
Søren Paludan gør dog opmærksom på, at tilskuddet reduceres, og ansøgningen prioriteres lidt lavere, hvis man fravælger pesticidfri drift og skånsom jodbehandling.
Aktuelt er det en forudsætning for at opnå tilskud til skovrejsning, at man ligger i delvandopland med kvælstof-reduktionsmål med afsat kvote til skovrejsning. Endvidere skal man tjekke, om man ligger i et område, hvor skovrejsning er ønsket eller uønsket.

Attraktiv tilskudsordning

- Jeg kan med en hurtig screening finde ud af, om ejendommen ligger et sted, hvor tilskud kan opnås, men det tager tid at planlægge et skovrejsningsprojekt. Det er en god idé allerede nu at starte processen, hvis man vil søge en del af puljen for 2018, fastslår Søren Paludan og understreger, at der er tale om en attraktiv tilskudsordning.
- Der er tale om et højt tilskud, hele tilskuddet udbetales på én gang, man kan bevare sit arealtilskud og der kan opnås tilskud på arealer helt ned til 2,0 hektar, forklarer han og forsætter:
- Da vi dog ikke endnu ved, hvornår der kan ventes officielle udmeldinger vedrørende 2018-tilskudsordningen, anbefales det at holde sig løbende orienteret, hvis man er interesseret.

Miljøtilskud har styrket landmands overlevelsesevne

Lars Iversens kvægbrug er blevet rustet bedre til fremtiden af myndighedskrav til dyrevelfærd og miljø.

Urhøj holdt åbent hus

Mange besøgende til åbent hus hos Urhøj i Gørlev

Åben invitation fra dansk landbrug

61 bedrifter over hele landet inviterer søndag den 15. september alle inden for i staldene til den 22. udgave af Åbent Landbrug.

Generationsskifte skal planlægges

Østdansk Landboforening har nedsat en taskforce-gruppe, der har fokus på generationsskifte. Baggrunden er alvorlig –  gennemsnitsalderen for danske landmænd stiger og stiger.

Ole Daniel Hansen, Intego: - Husk det årlige eftersyn, når du har ansatte

De færreste ved, at har man blot én ansat – det gælder også landbrug – skal blandt andet alt håndværktøj, stiger og porte efterses én gang årligt af en certificeret virksomhed.

Politikken har ikke indflydelse på konkurrenceevnen

EU’s fælles landbrugspolitik er sat i verden for at sikre bønderne en indkomst, og derfor kan CAP ikke flytte på de enkelte landes konkurrenceevne, mener professor.

Danske landmænd skal være dygtigere for at overleve

Dansk landbrugs vilkår er markant ringere end de andre europæiske landes. Innovation og teknologi kan dog være vejen til vækst og bedre konkurrenceevne, siger professor.

En forsikringsmægler er landmandens egen forsikringsspecialist

- Mægleren er landmandens personlige rådgiver og skal alene varetage landmandens interesser overfor forsikringsselskabet, forklarer Peter Quitzau, direktør i DLBR Forsikringsmægler A/S.

Agromek er tilbage i januar i 2021

Skandinaviens største landbrugsmesse, Agromek, flytter termin i 2021, hvor messen vil blive afholdt i uge 3

- Så bedst, ikke billigst

Det var lidt af en øv-formiddag med regn til at vise såmaskinerne frem, da VKST holdt sådemo ved Ny Lellingegård, Køge. Men det forhindrede dog ikke, at der alligevel dukkede en hel del sågrej-nysgerrige op for at kigge på varerne. Og et af rådene er, at det betaler sig ind flere gange at opgradere sit udstyr til såningen.
Side 1 af 36 (720 artikler)Prev1234567343536Next