bannerPos

Få en god start på skovprojektet

Skov- og naturkonsulent Søren Paludan mener, der er tale om en attraktiv tilskudsordning. Foto: Henrik Sieben

Tekst og foto: Henrik Sieben

Journalist
04-03-2018 08:00
Fristen for at ansøge om midler til skovrejsning forventes at være 1. september, men forberedelserne bør indledes i god tid.

Der er i puljen med midler til skovrejsning afsat 35 millioner kroner i ansøgningsrunden 2018, og ansøgningsfristen forventes at blive omkring 1. september.
Skov- og naturkonsulent Søren Paludan oplyser, at der er penge at hente, hvis man i øvrigt opfylder reglerne, hvor der forventes enkelte justeringer, og baseret på landdistriktsprogram 4.0.
- Gældende rammer for tilskud vil fortsat være 32.000 kroner pr. hektar skovrejsning af løvtræer, 15 kroner pr. løbende meter til hegn, grundbetaling, arealtilskud, og ingen tidsbegrænsning, på cirka 1.900 kroner pr. år. Det er gældende for skovrejsningsareal fra to hektar og op, fortæller han.

Forudsætning for tilskud

- Der vil, tilføjer han, også blive mulighed for at etablere nåletræsbevoksninger, ligesom man vil få mulighed for at fravælge pesticidfri drift og skånsom jordbehandling.
Søren Paludan gør dog opmærksom på, at tilskuddet reduceres, og ansøgningen prioriteres lidt lavere, hvis man fravælger pesticidfri drift og skånsom jodbehandling.
Aktuelt er det en forudsætning for at opnå tilskud til skovrejsning, at man ligger i delvandopland med kvælstof-reduktionsmål med afsat kvote til skovrejsning. Endvidere skal man tjekke, om man ligger i et område, hvor skovrejsning er ønsket eller uønsket.

Attraktiv tilskudsordning

- Jeg kan med en hurtig screening finde ud af, om ejendommen ligger et sted, hvor tilskud kan opnås, men det tager tid at planlægge et skovrejsningsprojekt. Det er en god idé allerede nu at starte processen, hvis man vil søge en del af puljen for 2018, fastslår Søren Paludan og understreger, at der er tale om en attraktiv tilskudsordning.
- Der er tale om et højt tilskud, hele tilskuddet udbetales på én gang, man kan bevare sit arealtilskud og der kan opnås tilskud på arealer helt ned til 2,0 hektar, forklarer han og forsætter:
- Da vi dog ikke endnu ved, hvornår der kan ventes officielle udmeldinger vedrørende 2018-tilskudsordningen, anbefales det at holde sig løbende orienteret, hvis man er interesseret.

0

Syngenta og FaunaPhotonics hylder biodiversiteten

Biodiversitet er vigtig for vores natur, og landbruget har en helt særlig rolle i at hjælpe og passe på biodiversiteten.

Roedyrkernes nye formand er klar til opgaverne

Troels Frandsen er ny mand i spidsen for de cirka 850 sukkerroedyrkende landmænd, der de seneste år har skulle omstille sig fra faste kvoter til det frie marked.

Godt tilbud på ny roesort

Via Nordic Sugars hjemmeside kan roedyrkere frem til den 1. august vælge frø fra SesvanderHave til en reduceret pris.

Ny roeaftale med klare forbedringer

Både hos Danske Sukkerroedyrkere og Nordic Sugar er der bred enighed om, at den nye sukkerroeaftale indeholder flere klare forbedringer.

Landdistrikter glæder sig over EU-aftale

Den nye aftale om EU's genopretningsfond tilfører flere milliarder euro til udvikling af landdistrikter, hvilket åbner for nye muligheder i Danmark, vurderer Landdistrikternes Fællesråd. Formand Steffen Damsgaard håber konkret, at regeringen vil booste udviklingen på landet ved at prioritere flere midler til de lokale aktionsgrupper samt fortsat styrke fødevareklyngen.

Hallegård på Bornholm er nu klima-miljø-pilotprojekt og eksperimentarium

Hallegård på Bornholm, katalysator for det bornholmske madeventyr og kendt af titusinder af ferie-gæster som kulinarisk kraftcenter, etablerer nu et såkaldt pilotprojekt i form af et klima- og miljø-eksperimentarium.

Miljøstyrelsen godkender Reglone i sidste øjeblik

Efter et intensivt, fagligt tovtrækkeri har Miljøstyrelsen givet kartoffelavlerne lov til at bruge Reglone. Hastigheden hos myndighederne har dog været under al kritik, mener man hos Landbrug & Fødevarer.
Side 1 af 64 (1274 artikler)Prev1234567626364Next