bannerPos

Tilskud til skovrejsning er stærkt forsinket

Skovfoged Christian Ritz-Andersen, HedeDanmark, konstaterer, at der har været ekstraordinær stor lyst til at søge midler til skovrejsning, hvorfor tilsagn om tilskud lader vente på sig.

Henrik Sieben

Journalist, LandbrugØst
06-03-2018 08:00
På grund af ekstraordinær stor søgning til Miljøstyrelsens skovrejsningspulje er alle ansøgninger i 2017 endnu ikke færdigbehandlet.

 Der var afsat 35 millioner kroner i Miljøstyrelsens skovrejsningspulje for 2017, men pengene er ikke blevet fordelt endnu. Der har nemlig været ekstraordinært mange ansøgere, og det har givet forsinkelser.
- Normalt har vi omkring årsskiftet haft svar på ansøgninger om tilskud til skovrejsning, men vi sidder stadig og venter på dem fra sidste år, fortæller skovfoged Christian Ritz-
Andersen fra HedeDanmark, der snart håber at komme i gang med at mærke skov af, og få gjort klar til plantning i april og maj.
- Vi kan godt mærke, at interessen for skovrejsning er øget, og det er da også derfor, at styrelsen har genindført et særligt pointsystem, oplyser Christian Ritz-Andersen.
Pointsystemet baseres dels på de af staten ønskede skovrejsningsområder, dels på hvor man får mest for pengene, underforstået inddraget mest mulig landbrugsjord til skov.

Mange venter på svar

- Ønsket er at reducere kvælstofudvaskningen, der er mindre fra arealer med skov end fra landbrugsarealer, dog også baseret på lokale jordbundsforhold, forklarer Christian Ritz-Andersen og tilføjer:
- Der lå 35 millioner kroner i ansøgningsrunde 2017 og til projektgennemførelse i 2018 eller 2019. Vi har mange landmænd, der gerne vil være med, og som netop nu går og tripper. Skal der plantes skov i år eller i 2019, eller slet ikke?
Christian Ritz-Andersen vurderer, at årsagen, til at ansøgningerne endnu ikke er færdigbehandlet skyldes, at der har været er mange ansøgninger og tillige nye medarbejdere i styrelsen, der skal behandle ansøgningerne.
- Det giver naturligvis et pres, men vi var faktisk blevet lovet, at ansøgningerne var færdigbehandlet, så vi kunne få besked ved årsskiftet.

Styrelse under pres

Hos Miljøstyrelsen bekræfter Bettina Helle Jensen, chef i tilskudsafdelingen, at der har været helt ekstraordinært stort pres på til alle tilskudsordningerne.
- Bruger vi forholdstal 100 om et normalt år, så har vi forholdstal 200 til privat skovrejsning, 300 til skov med biodiversitetsformål, og 120 til privat urørt skov. Læhegnsordningen er uændret ansøgning til, fortæller Bettina Helle Jensen og fortsætter:
- Vi er netop nu i gang med at afgøre de mange ansøgninger, tilsagn, respektive afslag, og grundet den meget store interesse, har vi været nødt til at prioritere sagsbehandlings-
ressourcerne og dermed været nødt til at udskyde afgørelserne for privat skovrejsning til 1. kvartal 2018.
- Vi har også måtte hente nye medarbejdere ind for at kunne komme gennem alle ansøgninger, og det tager altid lidt tid, at få kørt nye medarbejdere ind på en opgave, med-
deler Bettina Helle Jensen, der forventer, at Miljøstyrelsen først en gang i løbet af foråret er helt færdig med ansøgningsarbejdet.

Miljøtilskud har styrket landmands overlevelsesevne

Lars Iversens kvægbrug er blevet rustet bedre til fremtiden af myndighedskrav til dyrevelfærd og miljø.

Urhøj holdt åbent hus

Mange besøgende til åbent hus hos Urhøj i Gørlev

Åben invitation fra dansk landbrug

61 bedrifter over hele landet inviterer søndag den 15. september alle inden for i staldene til den 22. udgave af Åbent Landbrug.

Generationsskifte skal planlægges

Østdansk Landboforening har nedsat en taskforce-gruppe, der har fokus på generationsskifte. Baggrunden er alvorlig –  gennemsnitsalderen for danske landmænd stiger og stiger.

Ole Daniel Hansen, Intego: - Husk det årlige eftersyn, når du har ansatte

De færreste ved, at har man blot én ansat – det gælder også landbrug – skal blandt andet alt håndværktøj, stiger og porte efterses én gang årligt af en certificeret virksomhed.

Politikken har ikke indflydelse på konkurrenceevnen

EU’s fælles landbrugspolitik er sat i verden for at sikre bønderne en indkomst, og derfor kan CAP ikke flytte på de enkelte landes konkurrenceevne, mener professor.

Danske landmænd skal være dygtigere for at overleve

Dansk landbrugs vilkår er markant ringere end de andre europæiske landes. Innovation og teknologi kan dog være vejen til vækst og bedre konkurrenceevne, siger professor.

En forsikringsmægler er landmandens egen forsikringsspecialist

- Mægleren er landmandens personlige rådgiver og skal alene varetage landmandens interesser overfor forsikringsselskabet, forklarer Peter Quitzau, direktør i DLBR Forsikringsmægler A/S.

Agromek er tilbage i januar i 2021

Skandinaviens største landbrugsmesse, Agromek, flytter termin i 2021, hvor messen vil blive afholdt i uge 3

- Så bedst, ikke billigst

Det var lidt af en øv-formiddag med regn til at vise såmaskinerne frem, da VKST holdt sådemo ved Ny Lellingegård, Køge. Men det forhindrede dog ikke, at der alligevel dukkede en hel del sågrej-nysgerrige op for at kigge på varerne. Og et af rådene er, at det betaler sig ind flere gange at opgradere sit udstyr til såningen.
Side 1 af 36 (720 artikler)Prev1234567343536Next