bannerPos

Tilskud til skovrejsning er stærkt forsinket

Skovfoged Christian Ritz-Andersen, HedeDanmark, konstaterer, at der har været ekstraordinær stor lyst til at søge midler til skovrejsning, hvorfor tilsagn om tilskud lader vente på sig.

Henrik Sieben

Journalist
06-03-2018 08:00
På grund af ekstraordinær stor søgning til Miljøstyrelsens skovrejsningspulje er alle ansøgninger i 2017 endnu ikke færdigbehandlet.

 Der var afsat 35 millioner kroner i Miljøstyrelsens skovrejsningspulje for 2017, men pengene er ikke blevet fordelt endnu. Der har nemlig været ekstraordinært mange ansøgere, og det har givet forsinkelser.
- Normalt har vi omkring årsskiftet haft svar på ansøgninger om tilskud til skovrejsning, men vi sidder stadig og venter på dem fra sidste år, fortæller skovfoged Christian Ritz-
Andersen fra HedeDanmark, der snart håber at komme i gang med at mærke skov af, og få gjort klar til plantning i april og maj.
- Vi kan godt mærke, at interessen for skovrejsning er øget, og det er da også derfor, at styrelsen har genindført et særligt pointsystem, oplyser Christian Ritz-Andersen.
Pointsystemet baseres dels på de af staten ønskede skovrejsningsområder, dels på hvor man får mest for pengene, underforstået inddraget mest mulig landbrugsjord til skov.

Mange venter på svar

- Ønsket er at reducere kvælstofudvaskningen, der er mindre fra arealer med skov end fra landbrugsarealer, dog også baseret på lokale jordbundsforhold, forklarer Christian Ritz-Andersen og tilføjer:
- Der lå 35 millioner kroner i ansøgningsrunde 2017 og til projektgennemførelse i 2018 eller 2019. Vi har mange landmænd, der gerne vil være med, og som netop nu går og tripper. Skal der plantes skov i år eller i 2019, eller slet ikke?
Christian Ritz-Andersen vurderer, at årsagen, til at ansøgningerne endnu ikke er færdigbehandlet skyldes, at der har været er mange ansøgninger og tillige nye medarbejdere i styrelsen, der skal behandle ansøgningerne.
- Det giver naturligvis et pres, men vi var faktisk blevet lovet, at ansøgningerne var færdigbehandlet, så vi kunne få besked ved årsskiftet.

Styrelse under pres

Hos Miljøstyrelsen bekræfter Bettina Helle Jensen, chef i tilskudsafdelingen, at der har været helt ekstraordinært stort pres på til alle tilskudsordningerne.
- Bruger vi forholdstal 100 om et normalt år, så har vi forholdstal 200 til privat skovrejsning, 300 til skov med biodiversitetsformål, og 120 til privat urørt skov. Læhegnsordningen er uændret ansøgning til, fortæller Bettina Helle Jensen og fortsætter:
- Vi er netop nu i gang med at afgøre de mange ansøgninger, tilsagn, respektive afslag, og grundet den meget store interesse, har vi været nødt til at prioritere sagsbehandlings-
ressourcerne og dermed været nødt til at udskyde afgørelserne for privat skovrejsning til 1. kvartal 2018.
- Vi har også måtte hente nye medarbejdere ind for at kunne komme gennem alle ansøgninger, og det tager altid lidt tid, at få kørt nye medarbejdere ind på en opgave, med-
deler Bettina Helle Jensen, der forventer, at Miljøstyrelsen først en gang i løbet af foråret er helt færdig med ansøgningsarbejdet.

Køretøjers påvirkning på små kommuneveje er offentliggjort

Resultaterne fra en test af seks tunge køretøjers påvirkning af kommuneveje ligger nu klar.

Nyt kornanlæg blev vist frem

Overgaard holdt åbent hus på Saunsøgård ved Nakskov, hvor der opføres et helt nyt kornanlæg.

Sjællandsk flismand er glad for nye arbejdsopgaver

Bjørn Krüger Veng fra Skovdyrkerforeningen Øerne fik tidligere på året ansvaret for flis og entreprise på Sjælland, og han trives med de nye opgaver.

Ny app letter hverdagen

Brødre fra Lolland står bag firmaet FarmBackup, som tilbyder en app, der holder styr på arbejdsopgaverne.

Hvem fejer Fejø af banen som Årets Landsby 2019?

Til august afgøres det, hvem der skal overtage tronen som Årets Landsby efter Fejø.

Ny rotorklipper med 6 års garanti

Efter Spearhead valgte at gå solo med én forhandlerorganisation i Danmark har Johs. Mertz været på jagt efter et tilsvarende produkt. Det er især pudsning af græsfrømarker som mange af vores kunder har behov for en stærk maskine til.

Mærkedage hos Ovethi

A/S Ovethi Dansk Dæk Service kan på fredag markere flere mærkedage i firmaets hovedafdeling i Gelsted på Vestfyn.

- Kan nå hele Sjælland på én time

Ringsted Maskincenter og Maskincenter Roskilde er nu samlet under samme tag.

Alle mand på dæk!

For at blive i sømandssproget vil der blive »trængsel ombord« og »liv i kludene«, når A/S Ovethi Dansk Dæk Service i den kommende weekend markerer en række mærkedage med henholdsvis reception og fest i firmaets hovedafdeling i Gelsted.

Korn i centrum på Kalø Landbrugsskole

Kalø Landbrugsskole danner fra onsdag den 26. juni til fredag den 28. juni ramme om er en stor international kornfestival på Kalø Landbrugsskole.
Side 1 af 32 (631 artikler)Prev1234567303132Next