bannerPos

300.000 kubikmeter forurenet spildevand ud i Øresund

I hjørnet af Skovshoved Havn blev der i flere dage gjort klar til den store udledning af forurenende spildevand.

Tekst og foto: Lasse Ege Pedersen

Nyhedsredaktør, Effektivt Landbrug
30-05-2020 14:55
To spildevandsselskaber har fået tilladelse til at lukke massive mængder af forurenende spildevand ud i Øresund.

SPILDEVAND Københavns Kommune og Gentofte Kommune har for nylig givet tilladelse til, at to spildevandsselskaber, som de selv er medejere af, lukker massive mængder af forurenende spildevand ud i Øresund.

Ved Skovshoved Havn har spildevandsselskabet Novafos således fået en midlertidig tilladelse af Gentofte Kommune til en udledning af 130.000 kubikmeter mekanisk renset spildevand til Øresund.

I stedet for at ryge i et moderne rensningsanlæg på Amager bliver spildevandet via en ældre ledning nu sendt halvanden kilometer direkte ud i Øresund.

Udledningen ved Skovshoved Havn er dog kun knap halvdelen af det spildevand, sendes ud i Øresund, der i vandområdeplanerne lige nu er klasseret som i »ringe økologisk tilstand« og i »ikke god kemisk tilstand«.

Endnu større udledning

Ved Svanemøllen Havn, seks-syv kilometer syd for Skovshoved Havn, finder en endnu større udledning af mekanisk renset spildevand sted.

Her har Københavns Kommune givet selskabet HOFOR en tilladelse til at udlede 160.000 kubikmeter spildevand. Det bringer altså den totale udledning til Øresund op på 290.000 kubikmeter.

Sammenlagt fører udledningerne, fremgår af de to respektive tilladelser fra Københavns Kommune og Gentofte Kommune, til en udledning på cirka tolv tons kvælstof og to tons fosfor. Læg dertil de ukendte mængder miljøfremmede stoffer, som måtte være i spildevandet.

Kommuner ikke bekymret

Fra både Københavns Kommune og Gentofte Kommune lyder det, at det er helt nødvendigt at give tilladelsen.

I kvarteret Nordhavn i København, som ledningen passerer på sin vej fra Skovshoved Havn og Svanemøllen Havn, inden den når rensningsanlægget på Amager, skal der laves en forundersøgelse forud for et boligbyggeri. I den undersøgelse tør man ikke risikere at komme til at ødelægge ledningen.

Fra Gentofte Kommune, der har givet tilladelsen til udledningen ved Skovshoved Havn, lyder det, at man finder den miljømæssig forsvarlig. Udledningen er kortvarig, vandudskiftningen i Øresund er stor, og spildevandet vil derfor blive kraftigt fortyndet, lyder det.

Københavns Kommune føler sig også sikker på, at udledningen ikke giver miljøproblemer. Kommunen opfordrer dog til, at man holder sig opdateret på badevandet. Strøm- og vindforhold har nemlig betydning for udledningen.

0

Godt helbred er vejen frem

Leif Petersen fra Tornved Maskinstation er 72 år, men han er stadig i fuld vigør og har ingen planer om at stoppe.

Den danske sommer bliver mere ekstrem

DMI’s Klimaatlas er udvidet med ny viden om tørke og nedbør, og her byder især sommeren på markante ændringer i vejret.

Kender du dine produktionsomkostninger pr. gris?

Ved faldende salgspriser er det vigtigt, man har lave produktionspriser, og det kan blandt andet ske gennem billigt foder.

Jagten på Årets Ø fortsætter

Der er nu sat dato for besøgene på de tre nominerede øer.

Kvalitetsnørder har fået gennembrud med lækkert svinekød

For et år siden startede parret Ulrik Olsen og Henriette Ergemann en produktion af svinekødsprodukter baseret på Duroc-grise. Og det går så godt, at der nærmest ikke er plads til flere kunder til at aftage kødet fra grisene.

Lev langsomt og drik vin til

På Skaarupøre Vingaard bliver ingenting forceret i de fredfyldte og intime omgivelser.

Butik og samlingssted i »vintønden«

To gamle vintønder danner rammen om Bente og Carstens gårdbutik, der i to omgange har fået LAG-midler.

Danske hegnsklippere til ethvert formål og behov

GreenTec i Kolding producerer en bred vifte af hegnsklippere, hvoraf en betydelig del finder vej til landbrug og maskinstationer – både herhjemme og i udlandet. Fælles for alle hegnsklippere er, at funktionalitet og kvalitet er i højsædet

Høsten af konsumærter på Lolland-Falster godt i gang

Strube er den største leverandør af frø til konsumærteproduktion på Lolland-Falster med en markedsandel på 66 procent. Selv om såningen først er blevet afsluttet i medio juni, går der ikke mange dage, inden Ardo’s høstkaravane starter op.
Side 1 af 62 (1232 artikler)Prev1234567606162Next