bannerPos

Roeavlere så nærmere på ny avanceret markrobot

En del af de planteavlere, der valgte at trodse den kolde blæst, da KWS holdt årets første markvandring. Foto: Jørgen P. Jensen

Jørgen P. Jensen

11-05-2019 13:58
KWS-arrangement på Lolland samlede cirka 50 roeavlere, der blandt andet blev præsenteret for en ny robot fra Farmdroid.

Omkring et halvt hundrede planteavlere trodsede en kold blæst, da forædlingsfirmaet KWS Scandinavia A/S gav en »forårsindsprøjtning« på demomarken ved Toreby på Østlolland.

Her gennemgik KWS-konsulenten Julie Torp-Thomsen firmaets roesorter, inden det kom til at handle om ukrudtsbekæmpelse, og det var blandt andet med et indlæg fra Kristian Warming fra robotfirmaet Farmdroid, som i fremtiden kan hjælpe landmændene med flere af markopgaverne.

- Hvor andre hidtil har gået efter større og hurtigere maskiner, har vi nytænkt opgaver som roesåning, radrensning og ukrudtsbekæmpelse i en langsom, vedvarende og lettere arbejdsgang, oplyste Kristian Warming.

Navigerer ud fra GPS

Han gjorde opmærksom på, at målet på sigt er at nedbringe udgifterne til markarbejde og især lønninger ved at anvende lette, selvkørende robotter, som for tiden afprøves i roer og raps.

- Vores robot kører bevidst langsomt – mellem 500 og 800 meter i timen – efter hvor stort areal, den skal overkøre. Den langsomme kørsel betyder, at robottens små stålbøjler kan renholde helt tæt på afgrødeplanterne i rækkerne, forklarede Kristian Warming.

Farmdroid-robotten starter med selv at så – i dette tilfælde sukkerroerne – og ved dermed præcis ud fra en GPS, hvor hver enkelt roeplante står. Der er ikke noget kamera, og den navigerer udelukkende ud fra lagring af GPS-data.

Slowfarming

Når robotten har afsluttet såningen, sættes den til at rense roemarken ud fra dens kendskab til alle markens roeplanter.

- Robotten renser rundt om hver enkelt roeplante, og man kan indstille, hvor tæt den skal gå ind på de enkelte roeplanter, fortalte Kristian Warming, der tilføjede, at firmaet kalder konceptet for slowfarming.

- En enkelt robot har en kapacitet på cirka 20 hektar sukkerroemark. Robotten kan således overkøre de 20 hektar én gang hver uge for at holde den ren for ukrudt.

- Skal den overkøre større areal, skal der udskiftes batterier. Robotten har solceller øverst og kører på disse om dagen, mens den har batteri til at fortsætte om natten også. Men man skal hen i sæsonen med længere dage, for at batterierne kan holde en hel nat, lød det videre fra Kristian Warming.

Ingen overvågning

Dens styrke er ikke, at den radrenser mellem rækkerne, men at den kan rense ind mellem de enkelte roeplanter i rækken. Den største fordel er dog nok, at den kan arbejde helt selvstændigt uden overvågning eller styring.

- Vi har fået den godkendt til, at den må køre uden opsyn, og den kræver derfor ingen bemanding. Det skyldes især, at vi har fået monteret en wire hele vejen rundt om robotten, så den stopper, hvis den rammer noget. 

- Sammen med den langsomme hastighed, hvor man dårligt kan se, at den flytter sig, har det givet godkendelsen til kørsel uden overvågning, understreger Kristian Warming.

GPS-teknikken på robotten har en præcision på 2,5 centimeter, og der er en række sensorer rundt om. Avanceret software afpasser robottens arbejde til både jordtype og markens hældning.

- Vores rensearm går 1-1,5 centimeter ned i jorden, hvilket er nok, da vi kommer over marken cirka en gang om ugen.

Den grønne omstilling er på vej på græs

En mere intensiv produktion af kløvergræs kan hjælpe den grønne omstilling i landbruget på flere måder, viser resultater af ny forskning på Aarhus Universitet.

Søllested Maskinforretning kører videre uden John Deere

Torben Kepp Jensen, indehaver af Søllested Maskinforretning, oplyser, at virksomheden fortsætter uden John Deere-forhandlingen.

Høstmaskiner godkendt til kørsel

Myndighederne har netop givet dispensation til at køre med de landbrugsmaskiner på gummibælter, der står for høsten af ærter.

Bisonsti er åbnet på Bornholm

Søndag inviede den nye miljøminister Lea Wermelin (S) Bisonstien i Almindingen. Stien er en ud af fem nye vandreruter på Bornholm, der er blevet markeret, så det er nemt at finde rundt.

51.309 besøgte Landsskuet

Lunefuldt dansk sommervejr afholdt ikke publikum fra at besøge Landsskuet i Herning

Solrig 2. dag på Landsskuet

En grå og halvvåd torsdag bød gav godt 15.000 gæster på Landsskuet i Herning. Fredag er startet ud i dansk sommer med sol og lune temperaturer

En effektiv og klimavenlig landbrugsproduktion

Den nyslåede fødevareminister, Mogens Jensen, (S), ser frem til et givtigt samarbejde med landbruget og fødevaresektoren – som han mener både er, og bør være både effektiv og klimavenlig

Giv natur og vildt en håndsrækning

Ved at plante små beplantninger og læhegn skaber man små biotoper, som natur og vildt hurtigt vil sætte pris på.

Den sidste gris er leveret…

Gennem 40 år har Ole Andersen handlet med smågrise, men nu er det slut. LandbrugØst var med på en af de sidste ture, han kørte for SLS Sjælland.

Private overvejer sag mod gasledning

En række lodsejere i Sønderjylland skriver nu ud andre lodsejere for at lodde stemningen for om muligt at køre en sag mod den danske stat omkring det planlagte byggeri af Baltic Pipe-gasledningen.
Side 1 af 33 (650 artikler)Prev1234567313233Next