Kampagne med fokus på syge og tilskadekomne grise

Jesper Hallgren 08-04-2018 08:36:09
Marlene Sparre Ibsen, chefkonsulent i VKST, opfordrer alle svineproducenter til at lave en besætningsstrategi for grise i sygesti, så man helt konkret har en aktiv strategi for håndtering af syge- og tilskadekomne dyr.
Frem til 30. september vil Fødevarestyrelsen kontrollere, om syge og tilskadekomne søer og slagtesvin kommer i sygesti og får den rette behandling.

400 svinebesætninger får besøg af Fødevarestyrelsen, når de gennemfører deres kontrolkampagne af håndtering af syge og tilskadekomne slagtesvin og søer.
Der vil frem til udgangen af september blive kontrolleret, om syge og tilskadekomne
søer og slagtesvin får den rette behandling.
- Bliver de syge grise behandlet med medicin, vil de også undersøge, om det sker efter dyrlægens anvisninger, og om grisene bliver opstaldet i velindrettede sygestier, fortæller Marlene Sparre Ibsen, chefkonsulent i VKST, som her orienterer om regler og kriterier på området.

Risiko for dyrets velfærd

Et sygt eller tilskadekommet dyr bør flyttes til en sygesti, hvis der er en risiko for dyrets velfærd ved at blive i den almindelige sti.
- En gris bør komme i sygesti, hvis den har brug for eksempelvis blødt leje eller mere plads og ro. Det kan være nødvendigt ved skuldersår eller dårlige ben, forklarer Marlene Sparre Ibsen og tilføjer:
- Ved for eksempel hjerne-
betændelse er det påkravet med mere varme, og ved for eksempel vulvabid, halebid og dårlig huld kan det være nødvendigt, at der er adgang til foder og vand uden konkurrence.
Det er tilladt at behandle grise i de almindelige stier. Men det kan kun ske ved sygdomstilfælde, hvor lidelsen ikke påvirker grisens evne til at klare sig, og hvor dyrets velfærd ikke er truet.

Flere krav til sygestier

Der er ikke blot regler for, hvornår en gris skal i sygesti, men også regler for, hvordan disse sygestier skal være. Overordnet skal der være et tilstrækkeligt antal sygestier, og der skal altid være mindst én sygestiplads klar til brug til svin, der er syge eller skadede.
- Når en sygesti er fyldt op, skal producenten straks gøre mindst én yderligere sygestiplads klar til brug, fortæller Marlene Sparre Ibsen, der videre oplyser, at stierne skal have blødt leje i to tredjedele af minimumsarealet.
- Blødt leje kan etableres med halm eller en blød gummi-
måtte, således at dyret ikke er i direkte kontakt med det underliggende gulv, forklarer hun og gør også opmærksom på, at der skal være afkølingsfacilitet og varmekilde i alle sygestier, så grisenes kropstemperatur kan reguleres, ligesom sygesstierne skal være indrettet, så træk undgås.

Specielt for sobesætninger

Udover de ovennævnte krav gælder der særlige regler for sobesætninger. I sygestier til søer og gylte må der således højest anbringes tre dyr, og der skal mindst være 2,8 kvadratmeter frit tilgængeligt areal pr. dyr.
En sygesti til én enkelt so eller gylt skal have et frit tilgængeligt areal på mindst 3,5 kvadratmeter, og det samlede antal sygestier skal udgøre minimum 2,5 procent af de samlede antal stipladser til løs-
gående drægtige søer.
- Behovet for sygestipladser vurderes til at være cirka fem procent ved etablering af elektronisk sofodring og æde-/hvilebokse. Hvis der etableres konkurrencefyldte fodringsprincipper som gulvfodring og vådfodring i langkrybbe anbefales der cirka ti procent syge-
stipladser, oplyser Marlene Sparre Ibsen.

Aktiv strategi i et skema 

Hun opfordrer alle svineproducenter til at lave en besætningsstrategi for grise i sygesti, så man helt konkret har en aktiv strategi for håndtering af syge- og tilskadekomne dyr.
- Lav et skema hvor følgende fremgår. Hvornår og ved hvilke sygdomstilfælde skal grisen flyttes til sygesti, hvordan skal grisen behandles, hvem har ansvaret for den daglige overvågning i sygestierne, og hvem har ansvaret for den daglige overvågning og flytning og behandling af syge grise i de enkelte staldafsnit.
- Derudover skal der føres journal over behandlinger efter dyrlægens anvisninger, slutter chefkonsulenten i VKST.

Minimumsarealkravene til sygestier

Dyregruppe Ét dyr i stien,  Flere dyr i stien,
  m2 pr. dyr m2 pr. dyr
 Søer og gylte 3,50 2,80
 Grise 7-15 kg 0,41 0,36
 Grise 15-30 kg 0,69 0,58
 Grise 30-60 kg 1,14 0,91
 Grise 60-100 kg 1,70 1,29
 Grise 100-130 kg 2,05 1,53
 Grise 130-150 kg 2,28 1,69
Der er tale om det frit tilgængelige areal i sygestien, hvilket vil sige, at det areal, som krybber og inventar optager, ikke medregnes.

Ti stjerner til Claas

23-10-2018 10:39:43

Claas er tildelt ti stjerner forud for Agromek, hvor blandt andet den nye finsnitter på bælter, det nye sejlskærebord og den nye gummiged belønnes af Agromeks dommerpanel.


Jubilæumsmøde i landboforening

23-10-2018 07:00:59

Ved det 25. årsmøde i Østlige Øers Landboforeninger aflægger formand Povl Fritzner beretning.


Coops dyrevelfærdsmærke giver konventionelle grise et bedre liv

22-10-2018 10:47:35

Bornholmske svineproducenter har investeret mere end 12 mio. kr. i at give 50.000 grise et bedre liv. Det er resultatet af Coops dyrevelfærdsordning, som stiller større krav til konventionel svineproduktion. Det forbedrede svinekød kommer i butikkerne i uge 43.


VKST opretter ny jobbase

22-10-2018 10:03:18

Som noget nyt tilbyder VKST nu virksomheder at slå ledige stillinger op på deres hjemmeside.


Kvindelig trio skal smitte med girlpower

22-10-2018 07:00:25

Agrovi er i november på banen med en ny møderække af »Kvindeliv på landet med succes«.


Airbar sikrer udbyttet

20-10-2018 07:00:18

Frøavlere – ikke mindst spinatdyrkerne – havde store udfordringer ved årets høst, men en Airbar sikrede på Ødemark Gods, at alle frø kom i mejetærskerens tank.


Målet er det perfekte træ

19-10-2018 07:00:29

Ved at tilføre en speciel væske kan man se om de sprøjtemidler, der anvendes i juletræsproduktionen, rammer de ønskede mål som lus, mider og ukrudt.


Sund jord for fremtiden

17-10-2018 07:00:19

Agrovi holder torsdag den 25.oktober nær Sorø en faglig og pløjefri temadag for landmænd.


Frist for BBR-registreringen er snart lige om hjørnet

16-10-2018 07:00:27

Har man endnu ikke fået klaret BBR-registreringen og eventuelt fået den korrigeret, er det ved at være sidste udkald inden fristens udløb.


To nye kandidater melder sig på banen til viceformandsvalg

15-10-2018 22:07:13

Formand for Centrovice Torben L. Povlsen stiller op til valget som viceformand i Landbrug & Fødevarer. Det samme gør formand for Sektionen for Større Jordbrug, Frederik Lüttichau. Det bringer nu kandidatfeltet op på fire personer.


Løbebiller giver liv i agerlandet

15-10-2018 07:00:48

Første delresultater af forskningsprojekt viser, at antallet af nytteinsekter er større i marker med conservation agriculture end i konventionelt drevne marker.


To østdanske kandidater har meldt sig

13-10-2018 11:00:13

Næstformanden i Gefion, vestsjællandske Poul Henrik Prahl, og formanden for L&F’s frøsektion, Thor Gunnar Kofoed fra Bornholm, er officielt kandidater til viceformandsposten i Landbrug & Fødevarer.


Sukkerroer giver tab i år

13-10-2018 07:00:44

Starten på sukkerroehøsten tegner til rekordlave udbytter på typisk mellem 7 og 11 tons polsukker pr. hektar.


Thor Kofoed vil være viceformand i L&F

12-10-2018 14:14:15

Formanden for frøsektionen i Landbrug & Fødevarer, Thor Kofoed har annonceret, at han stiller op til posten som viceformand i Landbrug & Fødevarer efter Lars Hvidtfeldt.


Miljø- og fødevareministeren navngiver ny bynær statsskov ved Næstved

12-10-2018 08:51:26

I de seneste knap 30 år er der i gennemsnit plantet mere end 600.000 træer årligt i statslige skovrejsninger. Den 14. oktober markerer miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen etableringen af 328 hektar ny bynær skov og natur i en grøn ring omkring Næstved.


Sol og vind er in

12-10-2018 07:00:13

På et energimøde i Østdansk Landboforening var temaet om danske landmænd skal investere i solcelleparker. Det kræver mange overvejelser – og mange penge.


De globale fødevarepriser falder

12-01-2018 14:27:01

Opgørelser, som FN's fødevare- og landbrugsorganisation, FAO, netop har offentliggjort, viser at de globale fødevarepriser falder


Hvedeprisen banker atter hovedet mod afgørende prisloft

11-01-2018 12:06:06

Fredag udkommer denne måneds USDA-rapport over den globale afgrødeforsyning. Forud for rapportens opgørelse er der overraskende styrke til europæisk hvedepris der lige nu banker mod et vigtigt modstandsniveau i opadgående retning.


Voldsomt skuffende aktivitet på eksportmarkedet for korn

08-01-2018 17:37:13

Den seneste opgørelse over handels­aktiviteten på eksportmarkedet viser en ekstremt skuffende handelsaktivitet med både majs og hvede hen over juledagene.


Hvedeprisen revancherer to ugers nedtur på to dage

05-01-2018 16:20:32

Det så ikke for godt ud for hvedeprisen da handlen for europæisk hvede blev skudt i gang i det nye år. Men de mere prisstærke takter har atter indfundet sig til trods for en stærk euro og skuffende franske eksporttal.


Side 1 af 20 (389 artikler)Prev1234567181920Next

Digitale brochurer

Gennem årene har Hansen & Larsen gennemført en lang række byggeprojekter i dansk landbrug. Vi har sat vores signatur på en bred vifte af kostalde, svinestalde, specialstalde, haller og gylletanke – for nu blot at nævne de mest oplagte projekter inden for dette felt.

Polaris ATV er amerikanske ATV maskiner i høj kvalitet. Polaris Sportsman ATV’er er driftsikre og har lang levetid til gode priser. Vores sortiment omfatter proffesionelle arbejds ATV’er, Rangere som er terrængående med kabine, lad og plads til to Sportsman ATV’er og Ranger er modeller som ofte bliver brugt i landbrug. Vi har også kraftige og sikre børneATV’er, EL-biler og meget mere. Vi har et bredt tilbehørssortiment og redskabssortiment til Sportsman ATV’erne og Ragner modellerne, med det rigtige udstyr og de rigtige redskaber bliver maskinerne nyttige arbejdsredskaber.

– DER ER RIGTIG MEGET VELFÆRD OG ØKONOMI I RENT DRIKKEVAND TIL PRODUKTIONSDYR I LANDBRUGET – Har du problemer med biofilm og bakterier i dyrenes drikkevandssystemer? Waterclean ApS er eneforhandler af det dansk producerede DCW Elektrolyseanlæg til produktion af det godkendte og helt neutrale desinfektionsmiddel NEUTHOX – også kaldet ECAvand, som tilsættes dyrenes drikkesystemer, og som er helt ufarligt for dyr og mennesker. Waterclean ApS har mere end 35 års erfaring i vandbehandling, og rådgivning! Anlæg og produkt er godkendt af Fødevareministeriet til brug i fødevareproducerende virksomheder og registreret under EU’s biocidforordning under ECHA liste 95 – Ét telefonopkald eller besøg koster ikke noget, men giver bedre vished! Vi kan træffes på tlf. +45 82 30 40 20 eller e-mail: lg@waterclean.dk

Læs de nyeste tilbudsaviser fra P. Lindberg

– troværdig samarbejdspartner i mere end 30 år. Vores viden og vision er at give vore kunder den bedste rådgivning samt kvalitetsprodukter ud fra deres behov, således vi opnår værdiskabende løsninger i fællesskab i den moderne produktion, som landbruget er. Vores aktiviteter dækker over udvikling, produktion, rådgivning i reproduktion, salg og markedsføring. Se vores aktuelle tilbudskatalog ”Svin Maj/Juni” - med masser af gode og spændende tilbud.

Se flere brochurer