bannerPos

Vejen frem er låste recepter og en ny protein-teknologi

I Skive har A-One Danmark til huse. I spidsen står Åge Staun (tv) som daglig leder, mens Jakob Repsholt er teknisk chef og Nette Andersen er økonomichef.

Tekst og foto: Tenna Bang

Redaktør, LandbrugNord
22-11-2020 08:12
Med stor succes har A-One Danmark specialiseret sig i foder til søer og smågrise op til 30 kg. Opskriften handler mere om kvalitet end pris. Og med låste recepter bliver kunderne ved med at vende tilbage, fordi de ved, at råvarerne i blandingerne altid er de samme uanset prisudsving i markedet.

Der hersker en afslappet stemning i et kontorfællesskab midt i Skive. Her har virksomheden A-One Danmark til huse. En virksomhed, som har specialiseret sig i foder til søer og smågrise op til 30 kg og som er en del af det nordirske selskab Devenish.

- Devenish er en foderstofforretning, men ikke som vi kender det i Danmark. De baserer sig meget på udvikling og forsøg. Der er blandt andet ansat 30 ph.d. uddannede. De har forsøgsfaciliteter i Irland og USA og foderfabrikker i USA, Mexico, Tyrkiet, Afrika og fem foderfabrikker i Storbritannien. De eksporterer foder til 40 lande, forklarer Åge Staun, som er daglig leder i A-One Danmark, hvor der foruden ham sidder syv medarbejdere.

Låste recepter

I et hårdt konkurrencepræget marked gælder det for A-One om at skille sig ud fra de andre og ofte større spillere på det danske marked, og det gør de blandt andet ved at have låste recepter.

Det betyder, at råvarerne er de samme i blandingerne uanset om råvarepriserne ændrer sig.

- Det betyder, at den landmand, der ringer i morgen og bestiller, får præcis den samme blanding, som han fik for 3 måneder siden, forklarer Jakob Repsholt, som er teknisk chef i virksomheden.

Og netop de låste recepter er kunderne glade for, fordi det giver dem en sikkerhed.

- Opstår der et problem i besætning, vil man ofte kigge på foderet som det første, men med en blanding, som er magen til den, man også brugte for tre måneder siden, ved man, at det ofte ikke er selve blandingen, der udfordrer, forklarer Jakob.

Kvalitet vægter højere end pris

Det betyder, at hvor andre grovvarervirksomheder ofte skifter råvarer i forhold til prisen, bevarer A-One de samme råvarer uanset prisudsving. 

- For os handler det mere om et kvalitetsparameter end en pris, siger Åge Staun.

For A-One betyder de ensartede blandinger også, at smagen fra leverance til leverance er ens. Samtidig har virksomheden et stort fokus på, at de forskellige blandinger smagsmæssigt ligger tæt op ad hinanden, så det er lettere at gå fra en blanding til en anden.

- Man oplever ikke, at grisene går i stå på samme måde, som hvis de skal skifte til en blanding med en anden smagssammensætning, forklarer Åge Staun.

Devamin teknologi

Noget af det, som A-One har slået sig fast på, er deres Devamin teknologi. Det er sukkerbundne aminosyre, som gør, at grisen udnytter proteinet i foderet bedre og behovet for soja dermed nedsættes.

- Vi nedsætter behovet for soja med 80 kg pr. tons færdigfoder og samtidig reducerer det CO2-belastningen med 17 procent og kvælstofudledningen med 20-25 procent, forklarer Åge Staun.

Jakob Repsholt har arbejdet en årrække i foderstofbranchen og er tidligere svineproducent. Han har blandt andet oplevet en forbedring af tilvæksten og foderudnyttelsen i danske besætninger, som har anvendt teknologien ved smågrisene.

Nu er turen også kommet til slagtesvinene, hvor teknologien er et af A-Ones skridt på vejen mod en klimaneutral gris.

- Teknologien gør, at grisen drikker mindre væske på grund af mindre overskudsprotein. Det giver mindre urin og dermed en lavere gyllemængde. På den måde hæves tørstoffet i gyllen, så det bliver mere attraktivt i forhold til biogas, siger Åge Staun.

Uafhængig af egen fabrik

Det med slagtesvin er en nyere ting for A-One i Danmark. I den nordirske virksomhed producerer man både foder til svin, kvæg, fjerkræ og fisk. Foder, som produceres på flere specialiserede fabrikker.

- Herhjemme har en foderstofvirksomhed ofte sin egen fabrik, som de er afhængige af at bruge. Det betyder, at de skal stille om fra produkt til produkt. Vi har fabrikker, som udelukkende for eksempel producerer fravænningsfoder til grise og er specialiseret i det. Det betyder også, at vi kan køre med en lavere temperatur, fordi vi har styr på salmonella. På den måde sikrer vi de naturlige enzymer og vitaminer i blandingerne, forklarer Åge Staun.

Skive-virksomheden får produceret grundkomponenterne af det foder de sælger, i Storbritannien, men hele snakken om Brexit har gjort, at de i dag også benytter to danske fabrikker, for at være sikre på at kunne levere foder uanset hvad Brexit fører med sig.

- Vi er uafhængig af egen fabrik. Som det er nu, kan vi finde et andet sted, hvis ikke vi er tilfredse, med det den danske fabrik leverer, konstaterer Åge Staun.

Den danske virksomhed har lidt lagerkapacitet rundt omkring, blandt andet i Vejen, men det er ikke det, de gør mest i, da filosofien er, at kunderne skal have friskt foder, hvorfor det er unødvendigt at lægge store mængder foder på lager.

Det starter ved søerne

Hvor forretningsgrundlaget har bygget på foder til nyfravænnede grise, har A-One de senere år også kigget mere og mere på drægtige søer, som et grundlag for en god start for den nyfødte gris.

Det er blandt andet sket med et specielt foderprodukt, ColfaPig, som på Agromek i 2018 fik to stjerner.

Produktet indeholder en blanding af indkapslede korte og mellemlange fedtsyre, som i seks danske forsøg har vist sig at øge fravænningsvægten hos smågrisene, blandt andet fordi at fedt-, protein- og laktoseindholdet i soens råmælk er højere end søernes i kontrolgrupperne.

Samtidig opnås et højere immunforsvar ved grisene, fordi soens råmælk indeholder betydelig flere immunglobuliner.

- Hvis man får bedre grise de første 14 dage, får man også bedre resultater og en bedre bundlinje, siger Åge Staun.

A-One har oplevet en god efterspørgsel på ColfaPig.

- Vi har en stor gruppe trofaste kunder, som er glad for produktet. Deriblandt opformeringsbesætninger, som har renracede grise, som ofte er lidt mere sarte, forklarer Nette Andersen, som er økonomichef i virksomheden.

Produktet har også været medvirken til, at flere besætninger enten har nedbragt zink-niveauet i foderet eller helt undladt det, uden problemer.

Gammeldags på den gode måde

For A-One handler det med svinefoder ikke kun om salg, men i høj grad også om rådgivning og vejledning.

- Det er altafgørende, at produkterne bruges korrekt for at opnå den ønskede effekt, forklarer Jakob Repsholt, som foruden at være teknisk chef i virksomheden også er ansat til at sælge foder sammen med tre andre.

Derfor har man også helt bevidst konsulenter med baggrund i både Polen og Lithauen, for ikke alene at kunne kommunikere med besætningsejere herhjemme, men også udenlandske driftsledere og ansatte.

Åge Staun fortæller, at de ansatte hos A-One kommer fra svinebranchen og at mange af dem selv har stået med de problemer, som kunderne indimellem oplever.

- Vi er gammeldags på den gode måde. Vi snakker med kunderne og de er ikke bare et nummer i rækken, fortæller Åge Staun.

Lille fodervirksomhed tænker stort

Med en øget omsætning på 40 procent siden sidste år er fodervirksomheden A-One overbevist om, at afdelingen i Danmark kun bliver større og måske i fremtiden ikke alene skal beskæftige sig med svinefoder.

VIRKSOMHED Det startede med Åge Staun. I dag sidder de i alt otte på kontoret i Skive og spørger man fodervirksomheden A-One, er potentialet der til at blive endnu større.

- Vores omsætning er steget med 40 procent det seneste år, fortæller Åge, som i sin tid fik opgaven fra det nordirske firma Devenish, om at starte A-One op i Danmark og også tage sig af Østeuropa og Tyskland.

Det har han gjort og endda så godt, at omsætningen er steget med knap halvanden million det seneste år.

Det skyldes ikke kun de trofaste kunder i Danmark, men i høj grad også lande som Polen, Rumænien, Slovakiet og Tyskland.

Indtil nu er det primært svinefoder, A-One Danmark gør sig indenfor, men sådan behøver det nødvendigvis ikke være i fremtiden.

- Der er slet ingen tvivl om, at vi bliver væsentlig større. Vi kigger allerede nu på muligheden for at sælge fjerkræfoder i Polen og så er der da basis for også at rulle det ud i resten af Østeuropa, Tyskland og Danmark, fortæller Åge Staun.

Efter nytår starter A-One en storstilet kampagne, som især skal ramme den nordlige del af landet - Vendsyssel.

- Der er slet ingen tvivl om, at vi bliver væsentlig større. Vi kigger allerede nu på muligheden for at sælge fjerkræfoder i Polen og så er der da basis for også at rulle det ud i resten af Østeuropa, Tyskland og Danmark.

Åge Staun, daglig leder af A-One Danmark

0

Halmpresser i pilleform

En stor Krone pillepresser blev for nylig vist frem hos CMC Maskinstation i Svinninge i Nordvestsjælland.

Omfattende sortsforsøg nedtones i branchen

Elo West Larsen fra KWS Scandinavia A/S undrer sig over, at forsøgsresultater inden for roedyrkning til tider underspilles i branchen.

Effektiv ukrudtstrimmer

Italienske Meneguzzo står bag en effektiv ukrudtstrimmer til økologiske afgrøder og specialafgrøder.

Landmændene har fået nok…

Med traktordemonstrationer i Aarhus og København fik de danske landmænd luftet deres utilfredshed med regeringen.

Spændende ny radrenser til roeproduktionen

Chopstar Twin kommer helt tæt på rækken og kan blandt andet hjælpe sukkerroedyrkere.

Har skiftet fra bælter til hjul

Udviklingen blandt landbrugsmaskiner går mange steder fra hjul til bæltekøretøjer, men Bo Lærkesen fra Lærkesminde Landbrug & Maskinstation er gået den modsatte vej.

Forkert sortsvalg kan give et markant udbyttetab

Pletvis forekomst af nematoder i roemarkerne sætter store krav til NT-sorter.

Ny ukrudtsstrategi

Lars Kruse Andersen fra Adama oplyser, at landets sukkerroedyrkere skal lægge en ny plan for ukrudtsbekæmpelse i roemarkerne.

Mere vild natur i nordsjællandsk nationalpark

Fire vandhuller genskabes i Nationalpark Kongernes Nordsjælland.
Side 1 af 77 (1530 artikler)Prev1234567757677Next