bannerPos

Det koster, hvis foderanlægget ikke kører

- Målet skal være, at foderanlægget skal kunne køre uden driftsstop. Så det gælder om at finde ud af hvilke fejl, som giver anlægsstop, fastslår Gitte Hansen, VKST.

Tekst og foto: Jacob Lund-Larsen

Chefredaktør
27-03-2020 21:04

Rundt om på de danske svinebedrifter, er der investeret mange penge i udstyr til at fodre grisene. Og ifølge Gitte Hansen, der er svinerådgiver hos VKST, er det meget vigtigt, at alle disse anlæg fungerer, som det er tiltænkt.

- Erfaringer fra praksis viser manglende produktivitet i staldene, hvis anlæggene ikke kører, som de skal. Hvis fodringer bliver presset sammen for at indhente det forsømte, vil grisene ofte blive overfodret, enten taber de ædelysten eller der kan opstå behandlingskrævende diarré på grund af overfodring. Vi har mange eksempler på forbedret produktivitet - bedre tilvækst og bedre foderudnyttelse - når anlægget kører stabilt uden fejl. Pointerer rådgiveren.

Hun anbefaler, at fodertildeling - især til »grise i vækst« - skal fordeles over hele døgnet. Dette er for at sikre den bedste foderoptagelse.

Fire daglige udfodringer

I praksis vil det ifølge Gitte Hansen sige med fire daglige udfodringer, skal der fodres hver sjette time - kl. 6, 12, 18 og 24.

- Her møder vi ofte modstand fra landmanden. Han ønsker ikke en opblanding/udfodring efter sengetid af frygt for alarmer og stilstand i udfodringen. Men målet skal være, at anlægget skal kunne køre uden driftsstop. Så det gælder om at finde ud af hvilke fejl, som giver anlægsstop, fastslår Gitte Hansen.

Rådgiverens råd er at notere alle anlægsstop, som tager mere end en time.

- Notér årsagen. Hvis fejlen skyldes betjeningsfejl - f.eks. manglende påfyldning af råvarer/komponenter - skal der indføres faste regler for påfyldning. Er der gentagne fejl på følere, pumper eller lignende, så få udbedret fejlene. Ofte koster det mere i tabt produktivitet og irritation, når anlægget står stille, end det koster at få udbedret fejlen, lyder anbefalingen.

l-l

0

Landsresultatet for ydelseskontrollen

10 kg EKM mere end sidste år og 1.267 årskøer mere. Det er to af resultaterne fra RYK’s kontrolår 2019/2020, der ikke byder på de store ændringer i forhold til året før.

Flot jubilæumsmodel fra S.D. Kjærsgaard

Tylco Silomontage har lavet en guldhandel med S.D. Kjærsgaard – en meget omtalt minilæsser fra Case.

Kvægbrugere skal bidrage til færre uheld på bedrifterne

Et række interviews med kvægbrugere, som har være involveret i en ulykke ved håndtering af deres dyr, skal danne baggrund til anbefalinger, der skal nedbringe antallet af ulykker.

Roekampagnetid er også pulptid

Det er ikke kun roedyrkere, der er i fokus hos Nordic Sugar for tiden. Firmaet er også i gang med at producere HP-Pulp til mælkeproducenter, der bruger det både som grov- og kraftfoder.

Sukkerroehøst under perfekte forhold

2020-sæsonen har været optimal til at dyrke sukkerroer, hvor nedbør og sol har givet en høj sukkerprocent – også på Lidsø.

Onlineoverblik over fodersiloerne

Sparet tid, overblik og en effektiviseret arbejdsgang er blandt de fordele, som svineproducent Jakob Krogh Andersen har opnået med installering af niveaufølere fra NiveauTeknik i fodersiloerne.

Avler tvivler på at minken kommer igen

Den sjællandske minkavler Henrik Svendsen havde ikke set en total nedlukning af dansk minkproduktion komme overhovedet.

Ny model ændrer EU-støtten – og styrker dyrelivet

Landmænd kan i fremtiden formentlig lade naturen råde uden at blive trukket i støtte. Det vækker begejstring hos både landmand og forsker i biodiversitet.
Side 1 af 76 (1514 artikler)Prev1234567747576Next