bannerPos

Malkeanlæg med »alt i udstyr«

- De analyser vi fik før, kan vi jo selv se her uden at bruge ydelseskontrollen. Den eneste forskel for os er, at de ikke kan bruge vores data. Vi har faktisk sparet 300.000 kroner om året ved at melde os ud, forklarer Karl Niss Pedersen.

Tekst og foto: Tenna Bang

Redaktør, LandbrugNord
21-11-2020 14:49
Den nye Grotrian malkestald på Tinghøjgaard overvåger og registrerer alt. Det betyder blandt andet, at den himmerlandske kvægejendom har meldt sig ud af RYK og dermed ydelseskontrollen, fordi de nu har deres »eget laboratorie«.

- Vi behøver ikke noget laboratorie til at analysere mælken. Med den her Afimilk teknologi, har vi vores eget laboratorie.

Sådan siger Karl Niss Pedersen, som sammen med sin bror Kristian arbejder på Tinghøjgaard, hvor man i sommers tog en ny Grotrian malkestald i brug med hardware fra TDM og software fra Afimilk.

Afimilk udstyret måler ydelse, fedt, protein og laktose samt blod, som bruges til at vurderer mælkens kvalitet.

Tinghøjgaard har nu meldt sig ud af RYK.

- De analyser vi fik før, kan vi jo selv se her uden at bruge ydelseskontrollen. Den eneste forskel for os er, at de ikke kan bruge vores data. Vi har faktisk sparet 300.000 kroner om året ved at melde os ud, forklarer Karl Niss Pedersen.

Forventer lavere kodødelighed

Mælkens sammensætning kombineret med en registrering af mælkens ledningsevne og bruges til at overvåge koens helbred. Systemet giver blandt andet en alarm ved tegn på yverbetændelse eller ketose.

- Jeg forventer at kodødeligheden falder med 1-2 procent fordi systemet fortæller os, når der er noget galt med en ko, før vi selv kan se det, fortæller Karl Niss Pedersen.

De to brødre tror på, at det at de får en melding så snart koen afviger fra normalen, også vil gøre, at de får opdaget ting så tidligt i processen, at en direkte behandling mange gange vil være unødvendig.

- Vi kan nå at reagere og gøre noget, inden vi er nødt til at behandle. Måske skal hun bare have sukkervand og så er hun frisk igen, siger Karl Niss Pedersen, som også ser en stor tryghed ved systemet i dagligdagen og også når det en gang imellem sker, at de mister en ko.

Drægtighedsundersøger på computeren

På Tinghøjgaard vil man i fremtiden også bruge teknologien til at drægtighedsundersøge køerne.

- Nu går vi to mand rundt blandt køerne hver uge. Ved bare at kunne se på computeren sparer vi en time om ugen og køerne bliver mindre stressede, fordi vi ikke skal ind og gå mellem dem, forklarer Karl.

Teknologien måler køernes adfærd.

- Vi kan allerede nu se at langt de fleste drægtige køer, også viser dette på deres »adfærdskurver« hvorfor vi ikke forventer at skulle drægtighedsundersøge køer med en jævn adfærdskurve fremover. Vi har hørt fra andre brugere af Afimilk-systemet, at de har samme erfaring, forklarer Karl.

Ledelse og motivation af medarbejdere

Der er lige nu ansat 10 udlændinge, som i tre hold sørger for den daglige malkning.

- Vi malker selv i den »gamle« malkestald nede ved nykælverne og heroppe er det de ansatte. Det nye system giver et overblik, som vi kan bruge i forhold til ledelse og motivation af medarbejderne, siger Karl Niss Pedersen.

Malkningerne skulle gerne være ens, men det er de ikke nødvendigvis, fordi det er mennesker, der står i den anden ende af malkesættet. Derfor vil brødrene Niss Pedersen nu kunne se, at det måske altid er ved malkehold 2, at der er variationer.

- Vi havde faktisk snakket om at installere kameraer i malkestalden, for at kunne se hvor fejlene sker og kunne optimere ud fra det, men det er unødvendigt nu, forklarer Karl Niss Pedersen

Brødrene håber også, at teknologien kan motivere de ansatte til at gøre det endnu bedre, fordi det nu er tydeligt for enhver, hvor effektiviteten og kvaliteten er størst.

- Det at kunne malke hurtigt, er ikke det, som betyder noget, men derimod kvaliteten af hver malkning, og det kan vi se nu, siger Karl Niss Pedersen.

0

Halmpresser i pilleform

En stor Krone pillepresser blev for nylig vist frem hos CMC Maskinstation i Svinninge i Nordvestsjælland.

Omfattende sortsforsøg nedtones i branchen

Elo West Larsen fra KWS Scandinavia A/S undrer sig over, at forsøgsresultater inden for roedyrkning til tider underspilles i branchen.

Effektiv ukrudtstrimmer

Italienske Meneguzzo står bag en effektiv ukrudtstrimmer til økologiske afgrøder og specialafgrøder.

Landmændene har fået nok…

Med traktordemonstrationer i Aarhus og København fik de danske landmænd luftet deres utilfredshed med regeringen.

Spændende ny radrenser til roeproduktionen

Chopstar Twin kommer helt tæt på rækken og kan blandt andet hjælpe sukkerroedyrkere.

Har skiftet fra bælter til hjul

Udviklingen blandt landbrugsmaskiner går mange steder fra hjul til bæltekøretøjer, men Bo Lærkesen fra Lærkesminde Landbrug & Maskinstation er gået den modsatte vej.

Forkert sortsvalg kan give et markant udbyttetab

Pletvis forekomst af nematoder i roemarkerne sætter store krav til NT-sorter.

Ny ukrudtsstrategi

Lars Kruse Andersen fra Adama oplyser, at landets sukkerroedyrkere skal lægge en ny plan for ukrudtsbekæmpelse i roemarkerne.

Mere vild natur i nordsjællandsk nationalpark

Fire vandhuller genskabes i Nationalpark Kongernes Nordsjælland.
Side 1 af 77 (1530 artikler)Prev1234567757677Next