bannerPos

To måneder mere til vandrådsarbejdet

Forsamlingsforbuddet på grund af corona-pandemien medførte, at det i flere måneder ikke var muligt at holde fysiske møder. Derfor er fristen for vandrådsarbejdet forlænget med to måneder.

Tekst og foto: Lasse Ege Pedersen

Nyhedsredaktør, Effektivt Landbrug
30-05-2020 09:46
Miljø- og Fødevareministeriet har lyttet til ønsket om at flytte fristen for vandrådsarbejdet, som med udsættelsen er den 22. november.

VANDRÅD Efter flere ugers pres fra både landbruget, grønne organisationer og sportsfiskere har Miljø- og Fødevareministeriet endelig besluttet sig for at bøje sig og give mere tid til arbejdet i vandrådene.

Som følge af forsamlingsforbuddet på grund af corona, har det ikke været muligt for vandrådene at holde fysiske møder i flere måneder. Og meldinger går på, at det langt fra er i alle vandråd, det har fungeret særlig godt med de virtuelle møder.

I april fastholdt Miljø- og Fødevareministeriet over for Effektivt Landbrug, at fristen for vandrådsarbejdet var den 22. september, men kontorchef Christian Vind understregede, at man ville indkalde interessenter til møde omkring situationen. Nu er fristen så udskudt.

Lokaldemokratisk proces

I en pressemeddelelse lyder det fra miljøminister Lea Wermelin:

- Vandrådene leverer et afgørende bidrag til vandområdeplanerne med deres viden om lokale forhold. Vandrådsarbejdet er en vigtig lokaldemokratisk proces, hvor alle interessenter har en unik mulighed for at påvirke prioriteringen af vandmiljøindsatsen. Det må vi ikke sætte over styr, fastslår Lea Wermelin.

- Vandrådene skal selvfølgelig have mulighed for at gøre deres vigtige arbejde ordentligt. Jeg har derfor imødekommet ønsket om at forlænge vandrådsprocessen med to måneder, siger hun videre, og meddeler, at fristen således er udsat til den 22. november.

- Vi havde jo de største oversvømmelser i mands minde og med det billede i baghovedet, bør alle kunne forstå, at der skal gøres en indsats i de her vandløb.

Thor Gunnar Kofoed

Fristudsættelsen kommer dog også til at betyde en tilsvarende forsinkelse i høringen af de samlede vandområdeplaner, som efter planen skulle i høring i december 2020 for at overholde EU's vandrammedirektiv. Miljø- og Fødevareministeriet vil nu gå i dialog med EU-Kommissionen omkring forsinkelsen.

Vigtige anbefalinger

Fra Landbrug & Fødevarer understreger viceformand, Thor Gunnar Kofoed, at han ikke er bekymret for hvis vandområdeplanerne, bliver forsinket, men at han er tilfreds med, at der er blevet lyttet til opfordringen om at give vandrådene mere tid til at foreslå indsatser i vandløb rundt om i hele landet.

- De anbefalinger, der kommer fra vandrådene, er simpelthen noget, som skal med i de næste vandplaner, siger Thor Gunnar Kofoed, der med det samme slår fast, at han fra myndighederne forventer en helt anden lydhørhed over for anbefalingerne i vandrådsarbejdet, end det var tilfældet ved vandrådsarbejdet i 2017.

Dengang skulle vandrådene tage stilling til hvilke vandløb, som skulle være omfattet af vandplanerne, men der blev fra myndighedernes side ikke ændret meget på det, man før vandrådsarbejdet allerede havde lagt sig fast på.

- Det er meget vigtigt, at de tager rådene ind, og så sætter gang i arbejdet på, hvordan de her vandløb skal vedligeholdes.

- Alle mennesker med fornuftig sans kunne jo i vinter også se, at vi har et problem med vores vandløb og måden, vandet skal løbe væk på. Vi havde jo de største oversvømmelser i mands minde og med det billede i baghovedet, bør alle kunne forstå, at der skal gøres en indsats i de her vandløb. Vi kan simpelthen ikke lade dele af Danmark forsumpe, siger Thor Gunnar Kofoed.

0

Godt helbred er vejen frem

Leif Petersen fra Tornved Maskinstation er 72 år, men han er stadig i fuld vigør og har ingen planer om at stoppe.

Den danske sommer bliver mere ekstrem

DMI’s Klimaatlas er udvidet med ny viden om tørke og nedbør, og her byder især sommeren på markante ændringer i vejret.

Kender du dine produktionsomkostninger pr. gris?

Ved faldende salgspriser er det vigtigt, man har lave produktionspriser, og det kan blandt andet ske gennem billigt foder.

Jagten på Årets Ø fortsætter

Der er nu sat dato for besøgene på de tre nominerede øer.

Kvalitetsnørder har fået gennembrud med lækkert svinekød

For et år siden startede parret Ulrik Olsen og Henriette Ergemann en produktion af svinekødsprodukter baseret på Duroc-grise. Og det går så godt, at der nærmest ikke er plads til flere kunder til at aftage kødet fra grisene.

Lev langsomt og drik vin til

På Skaarupøre Vingaard bliver ingenting forceret i de fredfyldte og intime omgivelser.

Butik og samlingssted i »vintønden«

To gamle vintønder danner rammen om Bente og Carstens gårdbutik, der i to omgange har fået LAG-midler.

Danske hegnsklippere til ethvert formål og behov

GreenTec i Kolding producerer en bred vifte af hegnsklippere, hvoraf en betydelig del finder vej til landbrug og maskinstationer – både herhjemme og i udlandet. Fælles for alle hegnsklippere er, at funktionalitet og kvalitet er i højsædet

Høsten af konsumærter på Lolland-Falster godt i gang

Strube er den største leverandør af frø til konsumærteproduktion på Lolland-Falster med en markedsandel på 66 procent. Selv om såningen først er blevet afsluttet i medio juni, går der ikke mange dage, inden Ardo’s høstkaravane starter op.
Side 1 af 62 (1232 artikler)Prev1234567606162Next